XXIX. Cineama 2021 - vyhodnotenie okresnej súťaže

Cineama
30.04.2021

XXIX. Cineama 2021 - vyhodnotenie okresnej súťaže

Okresná  postupová  súťaž

V roku 2021 – do konca apríla sa nám opäť,  žiaľ,  nepodarilo osobne stretnúť v klubovni ŽOS a vyhodnotiť súťaž amatérskych filmárov nášho okresu. Našťastie však pandémia neodradila ani jedného z nich  ba, dokonca nám pribudol nový talent. Navyše môžeme konštatovať, že sa tento rok  zrodili  lepšie kreácie.

Nový mladý talent -  Gergely Nagy - už nakrútil množstvo krátkych filmov a do súťaže Cineama sa zapojil  filmom s názvom Dunajská Streda. Zoltán Gerő opäť priniesol animáciu s veľmi zaujímavou a názvom -  Metamorfóza stručne.  Ide o premenu húsenice na motýľa. Tento autor nás každoročne uchváti nielen  pomaly už profesionálnym spracovaním filmu, ale aj témou, ktorá je vždy veľmi pútavá. Máte sa na čo tešiť ...  Dávid Csiba sa prispel dvoma snímkami. Jednou  gastro kuriozitou s názvom Amade Chateau BRoll a Zrodom žánru hudobného štýlu METAL  v podaní jeho vlastnom štýle. Ďalší súťažiaci Karol Bodó, tentokrát dobočil od svoje srdcovky, relaxačných záberov z prírody a natočil dokumentárny film s názvom Vlad. Ukazuje život policajného psa slúžiaceho v mestskom policajnom zbore v Dunajskej Strede. Tiež veľmi netradičná téma a zaujímavé spracovanie. Organizátori v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku sa veľmi tešia, že takáto súťaž s náročným spracovaním a tvorbou prihlásených filmov má už aj v našom okrese, po dlhom čase, pevné miesto v kultúrnom kalendári a rastúci trend. Víťazné filmy postupujú na krajské kolo do Trnavy.

Prajeme vám dobrú zábavu s hodnotiacim videom.

Do krajského kola postúpili súťažiaci: Dávid Csiba - Amade Chateau BRoll, Gergely Nagy - Dunajská Streda, Karol Bodó - Vlad.

Výhercom z celého srdca blahoželáme!

 

Predseda odbornej poroty, autor hodnotiaceho videa: Mgr. art Stanislav Králik, 

Vedúcim podujatia je Bc. Áron Derzsi, odborný metodik ŽOS.

 

Bc. Áron Derzsi

 

Videá

Embedded thumbnail for  XXIX. Cineama 2021 - vyhodnotenie okresnej súťaže
Embedded thumbnail for  XXIX. Cineama 2021 - vyhodnotenie okresnej súťaže
Embedded thumbnail for  XXIX. Cineama 2021 - vyhodnotenie okresnej súťaže
Embedded thumbnail for  XXIX. Cineama 2021 - vyhodnotenie okresnej súťaže
Embedded thumbnail for  XXIX. Cineama 2021 - vyhodnotenie okresnej súťaže
Embedded thumbnail for  XXIX. Cineama 2021 - vyhodnotenie okresnej súťaže