XXIV. AMFO 2021 - vyhodnotenie súťaže

Amfo
08.03.2021

XXIV. AMFO 2021 - vyhodnotenie súťaže

Odborná komisia okresnej tvorivej súťaže amatérskej fotografie hodnotila posledný februárový týždeň práce účastníkov netradičným spôsobom - online. Vo svojej vyše dvadsaťročnej histórii takto po prvýkrát.. Do krajského kola súťaže vybrala súťažiacich z dvoch vekových skupín a štyroch kategórií.

Víťazom srdečne blahoželáme!   

 

Dokumenty