XXIII. Výtvarné spektrum 2020

Výtvarné spektrum
15.07.2020

XXIII. Výtvarné spektrum 2020

Žitnoostrovské múzeum sa popoludní 9. júla 2020 tešilo veľkej návštevnosti milovníkov výtvarného umenia. Konala sa vernisáž najlepších prác z tvorivej súťaže amatérskej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum, ktorá za dvadsaťtri rokov svojej existencie získala renomé nielen v Dunajskostredskom okrese, ale aj v celom Trnavskom kraji.

Svojou prítomnosťou nás poctila Mgr. Silvia Mruškovičová z odboru kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Daniela Fodorová z Národného osvetového centra v Bratislave, zástupca primátora mesta Dunajská Streda Mgr. Attila Karaffa, predseda komisie MsZ pre školstvo a kultúru v Dunajskej Strede Ladislav Gútay, riaditeľka Trnavského osvetového strediska Mgr. Anna Pekárová. Udelených bolo 21 cien a 9 čestných uznaní, Cena Ladislava Rácza – objav roka Helene a Petrovi Suchým za autorstvo vzácnych drôtených plastík a Cena Žitnoostrovského múzea Ľubomírovi Mičovi. Víťazi získali hodnotné ceny a krásne diplomy. Súčasťou súťaže je aj farebný dvojjazyčný katalóg. Výtvarnú stránku podujatia obohatil úžasným klavírnym vystúpením Mgr. art. Ernest Mezei – pedagóg miestnej ZUŠ. Výstavu sa oplatí prísť pozrieť nielen pre jej kvantitatívne zastúpenie, ale aj pre jej tematickú a žánrovú pestrosť – krajinomaľby, figurálne diela, digitálna grafika, geometrická abstrakcia, maľba na hodváb, asambláž, plastiky.  Tento rok je vystavených mnoho kolekcií, nezanedbateľná je aj veková pestrosť – od 15 do 77 rokov. O tom, že stúpa záujem o Výtvarné spektrum svedčí kvantitatívna zastúpenosť účastníkov okresného kola súťaže – 130 prihlásených prác od 35 autorov, ale aj krajského kola 129 prác od 56 autorov. V regionálnom kole odborná porota v zložení PhDr. B. Bachratý, CSc. PhDr. Eva Dénesová, Mgr. art Béla Ferdics udelila 14 cien a 4 čestné uznania. V krajskom kole 21 cien 9 čestných uznaní. Vystaviť odporučila 143 diel od 73 autorov. Do celoštátneho kola postúpilo 30 autorov. Podľa ohlasov účastníkov bola vernisáž ako i samotná súťaž na vysokej profesionálnej úrovni. Tento objektívny pohľad na našu prácu nás úprimne teší a motivuje k tomu, aby sme aj naďalej s veľkou radosťou a zanietením obohacovali kultúrny život ľudí nášho regiónu.

Organizátorom podujatia bolo Žitnoostrovské stredisko, zriaďovateľ TTSK, pod odborným vedením metodičky pre oblasť výtvarníctvo PhDr. Dagmar Madarásovej. Vvhlasovateľom súťaže je Národné osvetové  centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Krajské kolo súťaže podporil Fond na podporu umenia. Sponzorom vernisáž bola firma Minit Slovakia, spol. s r. o.

Expozícia bude prístupná do 25. júla 2020.

PhDr. Dagmar Madarásová

Foto: Ján Svetlovský, Áron Derzsi

Pozrite si aj virtuálnu prehliadku expozície, autor videa bol Karol Bodó

 

Môžete nahliadnuť do katalógu súťaže neprofesionálnych výtvarníkov XXIII. Výtvarné spektrum 2020. 

Katalóg

Videá

Obrázky