XXIII. AMFO 2020 v GALLERY NOVA

Amfo
26.06.2020

XXIII. AMFO 2020 v GALLERY NOVA

 Čo sa dialo pod rúškom..?

V rámci Trnavského kraja sa uskutočnil už XXIII. ročník okresnej súťaže neprofesionálnych umeleckých fotografov AMFO v Dunajskej Strede. Ak by sme počítali činnosť v tejto oblasti na osvete u nás, tak sa už odratúva niečo z piatej desiatky! Vzhľadom na nedávnu a dlhú karanténu bol pôvodný termín z mája preložený na 24. VI. 2020. Za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení sa na pôde Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede stretli samotní umelci a v obmedzenom počte aj ich priatelia či pravidelní návštevníci galérie. V rámci vernisáže bolo aj vyhodnotenie súťaže, ocenenia víťazov a výdatný odborný seminár.

 

 

 

AM-FO je názov obľúbenej postupovej súťaže neprofesionálnych umeleckých fotografov. AM – amatérska FO – fotografia, ale treba zdôrazniť, že tu nejde o žiaden amaterizmus. Do uzávierky sa prihlásilo vyše 25 autorov so 130 prácami. Odborná porota pracovala pod vedením Jozefa KEPPERTA, majster ZSP a čestného prezidenta Foto-klubu v Galante a Ervina Barcziho, úspešného fotografa tiež z galants. Fotklubu / pozrite si jeho webovú stránku a Fb – oplatí sa / a odborného metodika ŽOS Bc. Árona Derzsiho pre expozíciu vybrali 63 umeleckých fotografií.

Kategórie súťaže, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum, sa delia medzi farebnú a čiernobielu fotografiu a podľa veku. Tradične najsilnejšia konkurencia je v kategórii nad 21 rokov. V hudobnom programe vystúpila poslucháčka ZUŠ Dunajská Streda KINGA MELICHER, s romantickými skladbami hrou na gitare, ktorú vedie hudobný pedagóg Mgr. JURAJ ŠABO. V rámci programu najprv prebiehal odborný rozborový seminár pred vernisážou, v ktorom členovia poroty individuálne posudzovali každé vystavené dielo, poradili autorom v ďalšej tvorbe a venovali sa analýze jednotlivých fotografií. Nešetrili dobrými radami a skúsenosťami, ktoré počas dlhých rokov obaja získali úspešnou umeleckou tvorbou i štúdiom. Diplomy a ceny, ktoré dostali víťazi venovalo ŽOS. Víťazné práce už postúpili na krajskú súťaž v Skalici, ktorá bola začiatkom júna. Tieto termíny sa tento rok nezhodovali, kvôli karanténe. A tak sa osvetári rozhodli, že napriek tomu zorganizujú aj v Dunajskej Strede výstavu a vyhodnotenie, len bolo treba zabezpečiť náhradné fotografie víťazov, ktoré už boli odoslané do Skalice. A tak už dnes vieme, že na celoštátnej súťaži nás bude reprezentovať mladý a nádejný fotograf GERGELY NAGY. Blahoželáme!!!

Slávnostný príhovor mal Jozef Keppert, ktorý vyzdvihol rastúcu úroveň súťaže a snahu jednotlivých autorov pracovať na zlepšení svojho prístupu k tvorbe. Osobitne ocenil dialóg semináru, záujem o názory a bohatú diskusiu počas semináru. Osobitne vyzdvihol aj prácu osvetárov, pretože nie všade je zvykom pripraviť súťažiacim tak hodnotne inštalovanú a dvojjazyčne označenú výstavu ako to robí Žitnoostrovské osvetové stredisko, špecifické diplomy a hodnotné ceny. O príjemných priestoroch GALLERY NOVA ani nehovoriac. Je to veľmi dôstojný stánok pre možnosti kultúry a umenia, ktorý si získal obľubu nielen v okrese, ale aj za hranicami našej republiky. Expozícia je nesmierne pestrá, aj keď viac zameraná na krajinu a zátišia. Ale objavili sa aj pekné portréty a figurálne zábery. Každý rok sa situácia mení. Každopádne treba uviesť, že autori, ktorí sa cieľavedome a systematicky venujú tvorbe, kvalitatívne rastú a vyvíjajú sa. Osveta v D. Strede pre týchto vedie aj fotoklub ISTER, vďaka ktorému sa pravidelne stretávajú, konfrontujú svoju tvorbu a radia sa s odborníkmi a zadávajú si nové úlohy. Z ocenených v kategórii do 16 rokov získali ocenenia Gergely Nagy z D. Stredy prvé miesto a Máté Németh z Veľkého Blahova II. miesto. V kategórii do 21 rokov I. Timea Egri z Malých Dvorníkov – čb fotografia a vo farebnej Richard Puss z Kvetoslavova. V kategórii nad 21 rokov dve prvé miesta – aj čb a farebná získal Tibor Puss z Kvetoslavova. V kategórii cyklus a seriál zvíťazil László Tóth z Báču. V súťaži bolo udelených viac druhých i tretích miest ako aj Čestné uznania. K hodnotným cenám a štýlovému diplomu tento rok pribudla aj efektná skladačka, malý katalóg všetkých ocenených prác, ktoré vydalo ŽOS len pre túto príležitosť.

Podujatie finančne podporilo MINISTERSTVO KULTÚRY Slovenskej republiky z Programu podpora miestnej a regionálnej kultúry. Osvety sú za túto podporu nesmierne vďačné, pretože bez tzv. malej miestnej kultúry sa tá veľká robiť nedá a táto forma podpory prichádza do regiónov po prvý raz po takmer 30 rokoch !!! Je to výsledok dlhoročného úsilia osvetárov v celej republike. Veľká vďaka.

Taktiež ďakujeme firme MINIT za podporu podujatia!

Expozícia úspešných fotografií zo súťaže AMFO v GALLERY NOVA je kolektívna výstava, ale aj ako porotcovia zdôraznili veľmi kvalitná a hodnotná. Určite sa oplatí prísť pozrieť.

Organizátorom podujatia bolo Žitnoostrovské osvetové stredisko, zriaďovateľ TTSK s odborným vedením metodikov PhDr. Dagmar Madarásovej a Bc. Árona Derzsiho.

Výstava je otvorená v GALLERY NOVA do konca júla v každý pracovný deň do 16.oo hod.

A vstup je z d a r m a!

jana svetlovská

titulná fotka: Bernadeta Majorosová-Venovanie

Foto: Bc. Áron Derzsi

Obrázky