XXII. AMFO 2019

Amfo
04.06.2019

XXII. AMFO 2019

XXII. AMFO  2019  v GALLERY NOVA

 

 

V  rámci Trnavského kraja sa uskutočnil XXII. ročník okresnej súťaže neprofesionálnych  umeleckých fotografov AMFO.  Ak by sme počítali  činnosť v tejto oblasti na osvete v Dunajskej Strede, tak to je už vyše štyridsať rokov! Vyhlásenie výsledkov a vernisáž sa uskutočnila 4.IV. 2019 v galérii Žitnoostrovského osvetového strediska  GALLERY NOVA.

AM-FO   je názov  obľúbenej postupovej súťaže neprofesionálnych umeleckých fotografov. AM – amatérska  FO – fotografia,  ale treba zdôrazniť, že tu nejde o žiaden amaterizmus. Do  uzávierky sa prihlásilo  vyše  22 autorov so  125  prácami. Odborná porota pracovala  pod vedením Jozefa KEPPERTA, majster ZSP a čestného  prezidenta Foto-klubu v Galante  a  Ervina Barcziho, úspešného fotografa tiež z galants. fotklubu a odborného metodika ŽOS  Bc. Árona Derzsiho  pre expozíciu  vybrali  60 umeleckých  fotografií. Kategórie súťaže, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum, sa delia medzi farebnú a čiernobielu fotografiu a  podľa veku. Tradične najsilnejšia konkurencia je v kategórii nad 21 rokov.  V hudobnom programe  vystúpila študentka Súkromného gymnázia s vjm. Réka Kázmér, s pesničkami a sama sa doprevádzala hrou na gitare.  Vedie ju hudobná pedagogička Mária Farkasová.   Hosťami podujatia bol  aj viceprimátor mesta D. Streda  ATTILA KARAFFA, a predseda kultúrnej komisie poslanec mestského zastupiteľstva LADISLAV GÚTAY. V rámci programu najprv prebiehal odborný rozborový seminár pred vernisážou, v ktorom členovia komisie individuálne posudzovali každé vystavené dielo, poradili  autorom. Venovali sa  analýze jednotlivých fotografií,  nešetrili  dobrými radami a skúsenosťami, ktoré počas dlhých rokov obaja  získali úspešnou  umeleckou  tvorbou i štúdiom.  Diplomy    a  ceny, ktoré dostali víťazi venovalo ŽOS. Víťazné práce postupujú na krajskú súťaž v Skalici, ktorá bude o mesiac. Mnohé z týchto pôsobivých fotografií nás reprezentujú aj na celoštátnej  súťaži a sú v rámci zmluvnej spolupráce  Národného osvetového centra vystavené aj v Českej republike. Autori pozornosť zameriavali skôr na krajinu a zátišia. Absentovali portréty a a figurálne zábery. Každý rok sa situácia mení. Každopádne treba uviesť, že autori, ktorí cieľavedome a systematicky sa venujú tvorbe kvalitatívne rastú a vyvíjajú sa. Osveta v D. Strede pre týchto vedie aj fotoklub ISTER, vďaka ktorému sa pravidelne stretávajú, konfrontujú svoju tvorbu a radia sa s odborníkmi a zadávajú si nové úlohy. Ocenenie získali v kategórii do 16 rokov Máté Németh z Veľkého Blahova a Gergely Nagy z D. Stredy a Katarína Szabóová z Kyncelových Kračan. V II. kategórii do 21 rokov Richard Puss z Kvetoslavova v čiernobielej a farebnej fotografii, František Vrábeľ z D. Stredy a Jacquline Dorn zo Zemianskej Oľče. V najpočetnejšej III. kategórii nad 21 rokov  zvíťazil Ott Edmár z Dunajskej Stredy v čierno-bielej  fotografii, ďalšie miesta získali Attila Egri z D. Stredy a Ľuboš Šiška z malých Dvorníkov. Vo farebnej fotografii zvíťazil Csaba Szabó, z D. Stredy a ďalej ocenenie a získali Adrián Soós z Jurovej, Tibor Puss z Kvetoslavova.  Cenu ŽOS získali Attila Egri a Rudolf Puss. V kategórii cykly a seriály zvíťazil Otto Edmár a A. Egri a Čestné uznanie Marta Lelkes. Cenu ŽOS v multimediálnej prezentácii, ktorá bola prvýkrát prihlásená do súťaže získala M. Lelkes za Čaro bielej noci. Expozícia úspešných fotografií zo súťaže AMFO v GALLERY NOVA je kolektívna výstava, ale aj ako porotcovia zdôraznili veľmi kvalitná a hodnotná. Určite sa oplatí prísť pozrieť, vstup je zdarma.

Organizátorom podujatia bolo  Žitnoostrovské osvetové stredisko, zriaďovateľ TTSK s odborným vedením  metodikov  PhDr. Dagmar Madarásovej a Bc. Árona Derzsiho.  Výstava je otvorená v GALLERY NOVA do 26. IV ,  každý pracovný deň do 16.oo hod.

A vstup je  z d a r m a!

 

-titulný obrázok: Otto Edmár Mirror lake

-hlavný obrázok:Otto Edmár Past and future

-fotky: J. Sve-

 

 

 

 

 

 

Obrázky