XX. Žitnoostrovské pastelky - putovná výstava vo Veľkom Mederi

Žitnoostrovské pastelky
11.10.2019

XX. Žitnoostrovské pastelky - putovná výstava vo Veľkom Mederi

Dopoludnie 7. októbra 2019 sa v Kultúrnom stredisku Mateja Korvína nieslo v znamení radosti, spevu, tanca a predovšetkým farieb. Za účasti čestných hostí primátora mesta Veľký Meder Gergő Holényiho, zástupkyne primátora Veľkého Medera Mgr. Ildikó Laposovej, poslanca TTSK, riaditeľa ZŠ B. Bertóka s VJM vo Veľkom Mederi PaedDr. Mariana Soókyho sa uskutočnilo slávnostné otvorenie putovnej výstavy z medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku XX. Žitnoostrovské pastelky.

Na domácej pôde privítal riaditeľ Kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi Ladislav Gútay vážených hostí, deti z materských škôl, pani učiteľky, rodičov a starých rodičov. Prítomným sa za Žitnoostrovské osvetové stredisko, hlavného organizátora súťaže a výstavy, prihovorila riaditeľka Mgr. Jana Svetlovská. Odborní metodici PhDr. Dagmar Madarásová a  Bc. Áron Derzsi interaktívnym a veku primeraným spôsobom informovali deti o súťaži, jej výsledkoch a následnej vernisáži. Kultúrny program v podobe detských básní, piesní a tanca pripravila MŠ s VJM na Železničnej ulici a MŠ Nám. Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi. Sladkú odmenu dostali deti, ktoré boli úspešné v tohtoročnej súťaži a ich diela boli vystavené ako na júnovej výstave v Žitnoostrovskom múzeu, tak i v Kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi - menovite Vivien Boros (ocenená), Hanna Cserge (vystavujúca), Szilárd Fügedi (ocenený), Lancz, Sofia (ocenená).

Na záver oficiálnej časti podujatia jeho najmenší účastníci s veľkým entuziazmom za asistencie spomínaných metodikov a pani učiteliek urobili farebné otlačky svojich rúk na maliarske plátno ako pamiatku na októbrovú vernisáž.

Nasledovala prehliadka výtvarných prác. Podujatie bolo dvojjazyčné.

Výstava potrvá do 25. 10. 2019.

 

Súťaž bola realizovaná s podporou FPU,  záštitu prevzal Jozef Viskupič, župan TTSK.

 

-fotky ŽOS-

 

Obrázky