XX. Žitnoostrovské pastelky - putovná výstava v Šamoríne

Žitnoostrovské pastelky
29.10.2019

XX. Žitnoostrovské pastelky - putovná výstava v Šamoríne

A opäť máme jednu krásnu vernisáž za sebou! V Mestskom kultúrnom stredisku  v Šamoríne sme 25. októbra 2019 vo Výstavnej sieni Štefana Tallósa Prohászku otvorili v poradí už štvrtú tohtoročnú putovnú výstavu Žitnoostrovských pasteliek za účasti detí šamorínskych materských škôl, pani učiteliek, rodičov a vzácnych hostí – spisovateľky Marty Šurinovej a architekta, akademického maliara Pavla Mikšíka. Prítomným sa prihovorila riaditeľka MsKS Mgr. Myrtil Nagy  a riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede Mgr. Jana Svetlovská, ktorá oboznámila prítomných s výsledkami tohtoročnej medzinárodnej súťaže a zaujímavosťami z júnovej vernisáže. Pri príležitosti jubilejného XX. ročníka priblížila genézu  Žitnoostrovských pasteliek, ich napredovanie a vyzdvihla dlhoročnú spoluprácu s tuzemskými ako aj zahraničnými školami, ktorá má pevné a profesionálne základy. Interaktívnym a hravým spôsobom informovali o dvadsiatom ročníku Žitnoostrovských pasteliek odborné metodičky PhDr. Dagmar Madarásová (v slovenskom jazyku) a Mgr. Agáta Kovácsová (v maďarskom jazyku). Priestor okrem výtvarného umenia dostali v tento deň aj tanec a spev v podaní detskej folklórnej skupiny Pici  Csali pod vedením  mimoriadnej folkloristky Francisky Valacsay  zo Šamorína, ktorá v nádherných krojoch dotvárala farebný kolorit výtvarnej siene a hudobno-pohybovým vystúpením umocnila umelecký zážitok z pôsobivej vernisáže.

            Neváhajte a príďte sa presvedčiť do Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne o tom, že detská kreativita, spontánnosť a úprimnosť nepozná hranice.

            Výstava potrvá do 8. 11. 2019.

Súťaž bola realizovaná s podporou FPU, záštitu prevzal Jozef Viskupič, župan TTSK.

 

-fotky ŽOS-

Obrázky