XX. Žitnoostrovské pastelky - putovná výstava v Inštitúte Kovács Margit v Győri

Žitnoostrovské pastelky
30.09.2019

XX. Žitnoostrovské pastelky - putovná výstava v Inštitúte Kovács Margit v Győri

Výber najlepších prác jubilejného XX. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky si majú možnosť pozrieť deti a dospelí aj za hranicami Slovenska. V Győri na umeleckej škole v Inštitúte Kovács Margit, zameranej na výučbu ľudových remesiel sa 30. septembra 2019 uskutočnila v poradí druhá vernisáž putovnej výstavy. Zúčastnili sa na nej deti z materských škôl, pani učiteľky, rodičia i starí rodičia. Prítomným sa za Žitnoostrovské osvetové stredisko prihovorila členka poroty a zároveň dlhoročná výtvarná učiteľka MŠ Gitka Kováčiková. Cenné boli predovšetkým jej rady adresované pedagógom ohľadom metodiky výtvarnej výchovy v predškolských zariadeniach. Podujatia sa zúčastnila riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska Mgr. Jana Svetlovská a vedúca projektu PhDr. Dagmar Madarásová. Svojou prítomnosťou poctil všetkých prítomných poslanec MsZ v Győri, Róbert Borsi, ktorý zároveň otvoril výstavu a vyjadril úprimnú vďaku osvete v Dunajskej Strede za možnosť zúčastňovať tejto mimoriadnej súťaže aj deťom z Győru, ako aj za fakt, že môže byť každoročne časť kolekcie vystavená v ich mestských kultúrnych zariadeniach. Podľa jeho slov obohacuje život nielen tých najmenších, ale aj návštevníkov výstav všetkých vekových kategórií. Detské i dospelé publikum oslovilo pútavým profesionálnym speváckym a  inštrumentálnym vystúpením umelecké duo Hangraforgó.

Druhú vernisáž u našich južných susedov máme úspešne za sebou. Nepochybne aj vďaka pätnásťročnej spolupráci s Kultúrnym strediskom Józsefa Attilu v Győri. Menovite veľké poďakovanie patrí pracovníčke MsÚ v Győri Mónike Várszegi, ako aj odborným pracovníkom kultúrneho strediska Andrásovi Benyikovi a Emme Varga. Ak ste teda nestihli júnovú výstavu v Žitnoostrovskom múzeu, máte možnosť pozrieť si aspoň jej časť v Győri, od 7. – 25. októbra 2019 v Kultúrnom stredisku Mateja Korvína vo Veľkom Mederi, od 25. 10. – 8. 11. 2019 v MsKS v Šamoríne. Výstava na SŠ Margity Kovács potrvá do 31. októbra 2019.

Súťaž bola realizovaná s podporou FPU a záštitu prevzal Jozef Viskupič, župan TTSK.

 

-fotky ŽOS-

 

Obrázky