XVII. Spomienková slávnosť Jána Bihariho

Pozvánka - plagát
20.08.2020

XVII. Spomienková slávnosť Jána Bihariho

 

13. septembra 2020 (nedeľa) o 16.00 - Slávnostný pietny akt pri pamätníku Jána Bihariho na Komenského ulici

 

18.00 - Slávnostný program v divadelnej sále MsKS Csaplára Benedeka v Dunajskej Strede.  

 

Srdečne Vás očakávame! 

Dokumenty

Obrázky