XVII. slávnosti Jánosa Bihariho v Dunajskej Strede: Prísne opatrenia kontra veselá atmosféra

Významné osobnosti
21.09.2020

XVII. slávnosti Jánosa Bihariho v Dunajskej Strede: Prísne opatrenia kontra veselá atmosféra

Napriek sprísňujúcim sa opatreniam kvôli prevencii chrípkového vírusu sa v hlavnom meste Žitného ostrova netradične ešte v septembri uskutočnil už XVII. ročník BIHARIHO SLÁVNOSTI.  Festival s galaprogramom na počesť slávneho cigánskeho primáša Jánosa BIHARIHO aj tento rok začal pietnou spomienkou pri pomníku tohto uznávaného muzikanta v centre Dunajskej Stredy.  Na pamiatku rodáka z Veľkého Blahova hrala jeho večne zelené verbungy   cigánska kapela. Príhovory pri pamätníku predniesli Jana Svetlovská, riaditeľka ŽOS a Attila Karaffa, viceprimátor mesta Dunajská Streda.

Tu treba zdôrazniť a oceniť činnosť Občianskeho združenia Dunajskostredských Rómskych muzikantov, ktoré je zakladateľom a organizátorom festivalu. Nie však len to. Bol to práve pán Štefan Banyák, ktorý bol aj iniciátorom vybudovania Bihariho pomníka na Komenského ulici a ktorý sa celoročne venuje s členmi združenia talentovaným mladým Rómom z okresu. Venujú im nielen morálnu, ale aj materiálnu či finančnú pomoc. Patrí im skutočne veľká vďaka. Scenár pokračoval v koncertnej sále MsKS Benedeka Csaplára, ktorý vrcholil pôsobivým   galaprogramom, vzhľadom na spomínané opatrenia bol počet divákov obmedzený. Slávne mená v scenári odbornej metodičky ŽOS Mgr. Ingrid Láng boli prísľubom nevšedného umeleckého zážitku. Celým programom účastníkov podujatia sprevádzala vynikajúca kapela Lajosa Sárköziho, z Maďarska s hosťujúcim primášom Cigánskych diablov Štefanom Picurom Banyákom, najmladším. V programe vystúpili speváci a speváčky: Bősi Szabó László, Dóka Zsuzsa, Szabolcs Kosár, Katarína Kollár, János Bokor / Budapešť/,  Krisztina Szeredi / Budapešť /. Ďalším hosťujúcim primášom bol Pavol Sárközi, rodák z Dunajskej Stredy, ktorý už roky profesionálne pôsobí v Japonsku. A tak toto bola jedinečná príležitosť privítať ho na domácej pôde.

Požehnané husle so slákom zazneli aj v rukách hlavného organizátora a iniciátora slávnosti ŠTEFANA BANYÁKA. Osemdesiatdva ročný mimoriadny primáš a virtuóz bol pre všetkých vzácnym bonbónom programu. Slávnosti Bihariho majú už za sebou sedemnásť ročníkov a každoročne zvyšujú úroveň. Jedine vďaka pánovi Banyákovi, ktorý si už za života postavil pamätník vďaky a úcty publika. A to preto, že diváci vedia o tom, že program je vždy kvalitný, mimoriadny, plný pozitívnej energie, za čo mu patrí naša veľká vďaka. 

Podujatie, ktoré spoluorganizovali – Občianske združenie Dunajskostredských Rómskych muzikantov, Mesto Dunajská Streda a Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ bolo účelovým finančným príspevkom podporené z fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR a Mestom Dunajská Streda,  

Text:  -sve-      

Foto: J. Vontszemű

Preložila: Ingrid Láng

 

Obrázky