XVI. Studňa Európy - zachráň živú vodu!

Studňa Európy – zachráň živú vodu
29.03.2023

XVI. Studňa Európy - zachráň živú vodu!

Poďakovanie a ocenenie našim partnerom

V rámci cyklického programu STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu!, ktorý organizujeme už od roku 2007 celoročne pripravujeme množstvo aktivít a vzdelávaní, s cieľom chrániť prírodu Žitného ostrova a predovšetkým vzácnu pitnú vodu.

Program je medzirezortný, do spolupráce vyzývame rôzne organizácie verejnej správy a občianske združenia, ale aj jednotlivcov. Dnes je už ochrana prírody módou, politickým heslom, šatami, ktorými sa dá všeličo prekryť. Nám osvetárom, ide len o to, aby sa zmenil prístup ľudí všetkých vekových kategórií k životnému prostrediu, k prírodným zdrojom, ktoré nie sú bez dna. Dávno sme prišli na to, že veta z prírodopisu či vlastivedy:„Pod Žitným ostrovom sa nachádzajú nevyčerpateľné zdroje pitnej vody.“ už neplatí... Zdroje sú vyčerpateľné, ohrozené a sú už takmer na hranici čerpania.

Síce potichu, ale sme veľmi hrdí na to, čo bolo pred spustením tohto programu zriedkavé, sa stalo samozrejmosťou na každej škole, v každej obci – spoločné zbieranie odpadu v prírode, sadenie stromov, budovanie bylinkových záhrad, dokonca aj eko - nástenky v školách.

S týmto zameraním sme začali na celom Žitnom ostrove v roku 2007 my. A akú krásnu spätnú väzbu dostávame! Pani učiteľka, ktorá je v kontakte s nami od samého začiatku, píše, že sama neverí, ako sa v rámci našej spolupráce zmenilo prostredie v škole, ktoré ozeleňalo, či na dvore, kde im už vyrástli prvé stromy, ktoré sme im dokonca sponzorsky zabezpečili my. Kvitnú tam mnohé kvety, rastú liečivé bylinky, z ktorých si potom varia čaj.

V rámci stretnutia dňa 23. III. 2023 sme pripravili vyhodnotenie za uplynulý kalendárny rok, ocenenie všetkých našich partnerov a účastníkov tohto dlhodobého celoročného programu ochrany prírody Žitného ostrova. Poďakovanie a odovzdanie diplomov i ocenení. Žitnoostrovské osvetové stredisko pre túto príležitosť pripravilo aj dva zborníky z činnosti našich partnerov a činnosti osvety, pod názvom programu STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu ! . Jeden v slovenskom a druhý v maďarskom jazyku. Aj to bola súčasť ocenenia. Veľmi trvácna

Podujatie bolo vedené dvojjazyčne. Metodičkou podujatia bola Mgr. Erika Sinová.

Ďakujeme sponzorovi podujatia MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o. za štedré pohostenie.

Text: -sve-

Foto: Bc. J. K. Stefankovics

 

Obrázky