XV. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - jubilejná okresná súťaž

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
23.10.2020

XV. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - jubilejná okresná súťaž

Aj tento rok sme nachystali  okresnú súťaž umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej rozprávky  pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý vlas na počesť Pavla Emanuela DOBŠINSKÉHO, ktoré vyhlasuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko. Dokonca ide o jubilejný XV. ročník u nás. Pripravili sme efektné pozvánky, diplomy a veru pre víťazov a ich panie učiteľky aj darčeky, ako formu ocenenia. Každý rok vylepšujeme aj rozprávkovú atmosféru našej klubovne či galérie, kde sa zvykneme stretávať koncom septembra.

Nuž, tento rok je iný ...

Septembrový termín bol zrušený, kvôli nariadeniam Pandemickej komisie SR a opatreniam, ktoré pre školy vydalo Ministerstvo školstva. Vyhlasovateľ súťaže – osvetári z Gemera následne upravili propozície na súťaž prostredníctvom internetovej siete – on line.  Z prihlásených účastníkov však nie všetci mohli a či vedeli zaslať video s prednesom. O to viac si vážime tých, ktorí to zvládli v nových náročných podmienkach. A tak sa naša okresná súťaž niesla v atmosfére „kancelárskej“  presne dňa 21. X. 2020. Lenže, čakalo nás prekvapenie a veľmi milé. Prihlásené recitátorky, pretože to boli výsostne len dievčatá, si dali na tom záležať. Dokonca so svojimi učiteľkami upravili prostredie, v ktorom film natáčali, aby sme tu rozprávku nielen počuli, ale aj „cítili“. Veľmi pekne ďakujeme za toto úsilie. Náhradná porota, zložená z riaditeľky ŽOS Jany Svetlovskej, metodičky – slovenčinárky PhDr. Dagmar Madarásovej a metodičky pre umelecký prednes Bc. Eriky Sínovej pre celoslovenské kolo v Drienčanoch, v obci kde náš rozprávkar Pavol E. Dobšinský dlhé roky pôsobil, ako evanj. a.v. farár, ale tu aj skonal, nás budú reprezentovať Salima Miriam Mošaťová zo ZŠ na ulici Jilemnického v D. Strede a Evelyn Ďuriačová zo ZŠ Mateja Bela v Šamoríne. Samozrejme, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu a obmedzenia, žiaľ, nepôjdu do Drienčan, krásnej gemerskej, celkom celej rozprávkovej obce, osobne, ale budú odoslané tieto filmové prezentácie. Na treťom mieste sa umiestnila  Lýdia Anna Ravaszová zo ZŠ Smetanov háj, v Dunajskej Strede.

Pre všetkých účastníkov sme pripravili pekný diplom a hodnotnú cenu – knižku, ktoré im zašleme poštou. Ale aj časopisom Slniečko, ktoré nám darovala pani spisovateľka a rozprávkarka Marta Šurinová,/žije neďaleko v Kraľoviankach pri Šamoríne/ či krásnou záložkou do knihy alebo skladačkou, ktoré nám darovalo vydavateľstvo BUVIK. ĎAKUJEMEEEE!

Taktiež máme malý darček a „veľký“ diplom pre učiteľky, ktoré pripravili víťazky. Tak ako každý rok. Nuž XV. ročník tradičnej súťaže máme za sebou. Veru trochu smutný, ale aj radostný, pretože  aj z reakcií jednotlivých škôl sme zistili, že záujem o takéto podujatia stále je a to je dobre.

Zodpovednou metodičkou podujatia  bola Bc.  Erika Sínová.

 

Dokumenty

Obrázky