XV. ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
16.06.2020

XV. ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS

Trnavský samosprávny kraj a Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede  vyhlasuje okresnú postupovú súťaž v prednese slovenskej rozprávky

 

XV. ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS 

 

            Poslaním súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky, objavovať krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorov. Toto podujatie je venované významnému slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Emanuelovi  Dobšinskému (16.3.1828 – 22.10.1885).

            Prosíme Vás, aby ste záväznú prihlášku zaslali poštou alebo e-mailom na našu adresu najneskôr do 18. septembra 2020. Okresná súťaž sa uskutoční 24. septembra 2020 (predbežný termín) o 9.00 hod. v Klubovni  Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede.

Celoštátna súťaž bude 22. októbra 2020 o 9.00 hod. v Drienčanoch /okr. Rimavská Sobota/.   Pre porotu poprosíme kópiu textu rozprávky, ktorú prosím zašlite spolu s prihláškou na doleuvedenú emailovú adresu/. V prílohe - propozície a záväzná prihláška.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

 

Výsledky okresnej súťaže organizátor vyhlási na súťaži, výsledky budú zverejnené na webovej adrese Žitnoostrovského osvetového strediska www.osvetads.sk.

Dokumenty