XIV. Stánok dobrej nádeje

Stánok dobrej nádeje
24.11.2021

XIV. Stánok dobrej nádeje

Trnavský samosprávny kraj

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

ZOC MAX v Dunajskej Strede

 

Vás s úctou pozývajú

 

na  prezentáciu prác záujmovo – umeleckých aktivít klientov sociálnych domovov

 

      XIV. Stánok dobrej nádeje

ZOC MAX v Dunajskej Strede

 

06. decembra 2021 -  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

v Dunajskej Strede

07. decembra 2021  - Domov sociálnych služieb Horný Bar

08. decembra 2021  - Domov sociálnych služieb Jahodná

Obrázky