XIV. Podunajské písmená 2022

Propozície - prihlášky
02.05.2022

XIV. Podunajské písmená 2022

                                         Trnavský samosprávny kraj                                  

     Žitnoostrovské osvetové stredisko

 

     vyhlasuje

 

XIV. Podunajské písmená 2022

 

– zborník literárnych prác z tvorby detí a mládeže

okresu Dunajská Streda

 

   Zameranie pre rok 2022:

 

Teta Ľudmila - Ľudmila Podjavorinská - venované pamiatke významnej osobnosti

a jej jubilea  - 150. výročie narodenia

 

Voľná  tvorba - poézia a próza v predpísanom rozsahu

 

Žitnoostrovské povesti - spoznávanie histórie, osobností a legiend Žitného ostrova

 

Nech nikto nie je sám! -  príležitosť a chuť pomoci niekomu, aby sa necítil sám a aby sa mu neubližovalo

 

Próza -  jeden príspevok v próze maximálne tri rukopisné strany

 /30 riadkov, 60  znakov v riadku/

 - od jedného autora maximálne dve práce

Poézia - od jedného autora maximálne 5  básní,

v celkovom rozsahu 5 rukopisných strán

 

Termín uzávierky:  30. máj 2022

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda

Kontakt: tel.: 031/552 27 62, 0911/ 265 582;

email: sinova.erika [at] zupa-tt.sk (), zosds [at] zupa-tt.sk ()

 

Z verejných zdrojov podporil: Fond na podporu umenia

 

Dokumenty

Obrázky