XIV. Podunajské písmená

Podunajské písmená
23.06.2023

XIV. Podunajské písmená

... išli do sveta

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) pripravilo pre pedagógov, žiakov a študentov škôl okresu Dunajská Streda s vyučovacím jazykom slovenským stretnutie s lektorkou literárnej tvorby, metodičkou Národného osvetového centra Mgr. art. Júliou Oreskou. V roku 2022 sme mali v rámci grantovej žiadosti projektu III. KREATÍVNE NA OSVETE  na Fonde pre podporu umenia podporenú žiadosť o vydanie literárneho zborníka, už štrnásteho ročníka PODUNAJSKÉ  PÍSMENÁ. Hosťom podujatia bola zástupkyňa Mestského úradu v Dunajskej Strede, Odboru školstva a kultúry  Mgr. Editka Tilajčíková.

Ide o tradíciu, ktorá vznikla po roku 2000, ale nie každý rok sa podarilo v nej  pokračovať. Minulý rok na pamiatku 150.  výročia našej známej rozprávkarky, spisovateľky ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ. Boli vyhlásené aj tematické kategórie s inšpiratívnymi výzvami : Teta Ľudmila, Nech nikto nie je sám! a  Vlastná tvorba –  poézia a  próza.  

Dňa 14. júna 2023 sa žiaci a študenti škôl okresu Dunajská Streda, autori literárnych príspevkov a ich pedagógovia, stretli s lektorkou Júliou Oreskou v klubovni Osvety. Všetkých privítala Mgr. J. Svetlovská, riaditeľka ŽOS, ktorá je aj autorkou  tohto dlhoročného projektu.

Účastníkov podujatia bolo neúrekom, ledva  sa zmestili. A veru, za to sú organizátori veľmi  vďační.

Prvá časť stretnutia bola venovaná odbornému rozboru uverejnených prác. J. Oreská si pripravila podnecujúce dobré rady pre každého, ocenila fakt, že v okrese Dunajská Streda je tak veľa nádejných mladých literárnych tvorcov. Je potešujúce, že dnes, v čase internetu a po dvoch náročných rokoch výučby   „on line“  mladí ľudia píšu, vnímajú deje okolo seba aj v sebe, tvoria si hodnotné názory a postoje,  publikujú a vlastne tým pádom aj čítajú. Je to mimoriadny prísľub do budúcnosti. S radosťou sme privítali aj fakt, že pani učiteľka zo Súkromnej hotelovej akadémie a SOŠ SD Jednota v Šamoríne, Mgr, Petra Nagyová, tiež prispela, ako sa to v posledných rokoch už stalo pravidlom, hodnotným  príspevkom s názvom Čo ste  možno o Ľudmile Podjavorinskej nevedeli.

Po malej prestávke sme pristúpili k požehnaniu knihy XIV. PODUNAJSKÉ PÍSMENÁ zelenou ratolesťou lipových kvetov a jazmínu, ovenčených slovenskou trikolórou: nech sa tomu slovenskému umeleckému slovu darí!  J. Oreská  predniesla zaujímavý vinš, knihe aj ich autorom:  „ Šťastnú cestu do sveta, medzi čitateľov, aby bola kniha ochytaná, veľakrát prečítaná, aby inšpirovala ďalších tvorcov, ale aj tých, ktorí sa tu stretávajú. Každý účastník -  autor - dostal darom dve publikácie zdarma a do škôl sme tiež poslali výtlačky.

Knihu zostavila a redakčne upravila Jana Svetlovská, odbornou garantkou je spisovateľka a tiež rozprávkarka pani Marta ŠURINOVÁ /žije v Šamoríne/, graficky ju pripravil Péter Renczes, titulnú kresbu mladej Ľudmily vytvorila Bc. J.K. Stefankovics a celú knižočku krásne vytlačili v VALEUR s.r.o.

ĎAKUJEME !

Podujatia sa zúčastnilo vyše  40 účastníkov.

Vedúca projektu je Mgr. Erika Sinová.  Tlač knihy  z verejných zdrojov v roku 2022 , na základe projektu ŽOS  III. KREATÍVNE NA OSVETE podporil  Fond na podporu umenia.

Podujatie veľkoryso podporila firma MINIT s.r.o., za čo jej vrúcne ďakujeme.

Text: - ES-   a   -sve-

Foto: Bc. J. K. Stefankovics

 

Obrázky