XIV. Medzinárodný deň Rómov 2019

Medzinárodný deň Rómov – prehliadka rómskych talentov
08.04.2019

XIV. Medzinárodný deň Rómov 2019

XIV. Medzinárodný deň Rómov Žitného ostrova

 

Tancovalo sa aj v publiku

Vo Veľkom Mederi sa 8. apríla 2019 uskutočnil už štrnásty festival pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Úspešnú tradíciu založili spoluorganizátori ešte v roku 2003 a to Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK / a domáce Mestské kultúrne stredisko Mateja Corvína. Aj tento ročník potvrdil, že ide o kvalitné podujatie s trvalou hodnotou, pretože tradícia festivalu podporuje a motivuje už druhú generáciu tanečníkov a spevákov. A to je dobre.

Ovocím úsilia osvetárov je aj fakt, že zaniknuté, už známe, formácie spevu či tanca nahradzujú nové. Ide o to, že vystupujúci, s ktorými sme začínali sú už dospelí, založili si svoje rodiny, alebo odišli z okresu za prácou ... Aj tento festival je kvalitnou možnosťou prezentácie pre talentované deti a mládež, navyše na jednom pódiu sa stretávajú s profesionálnymi umelcami, čo je pre nich mimoriadna motivácia. Navyše ak nachádzajú dostatočnú podporu a odborné pedagogické vedenie v školách či obciach. Len touto cestou sa dá zabezpečiť trvalá udržateľnosť podujatia.  Festival Medzinárodného dňa Rómov na Žitnom ostrove, je významný a jediný aj v nadregionálnom meradle a je oň dlhoročne nebývalý záujem. Tento rok bolo podujatie podporené z grantového systému KULTMINOR. Do programu prispeli školy a jednotlivci z celého okresu, v galaprograme vystúpili už osvedčení a aj profesionálni umelci. V úvode programu zaznela rytmická rómska hymna, pri ktorej sa veľmi ťažko stojí bez pohnutia, skôr by ju bolo dobré pretancovať J.  Hneď na začiatku prítomných pozdravili Ladislav Gútay, riaditeľ MsKS a Jana Svetlovská, riaditeľka ŽOS. Hosťom podujatia bol Doc. Jozsef Ravasz, z Inštitútu pre romologický výskum a VŠ pedagóg, ktorý mal slávnostný príhovor. V úvode vystúpili žiaci zo škôl: Denisa Jozeffyová a Vanessa Benčíková s umeleckým slovom zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Lehniciach. Z Lehníc z Domova sociálnych služieb prišla zaspievať tradičné rómske piesne aj Žaneta Stojková. Veselým tancom prispeli žiaci zo Základnej školy vo Štvrtku na Ostrove. Z Horného Baru – z Domova sociálnych služieb spievali Ján Stojka a Roman Danihel. V programe sme ďalej pokračovali vyhodnotením okresnej výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov, ktorú vyhlasuje Galantské osvetové stredisko.  Zapojilo sa jedenásť organizácií a spoločne zaslali takmer sto obrázkov, ktoré hýria farbami a radosťou. Pútavá výstava bola otvorená v rámci programu vo vstupnej sále kultúrneho strediska a ocenenia si prevzalo trinásť víťazných autorov. Odborná porota pracovala pod vedením výtvarného pedagóga Mgr. Dániela Krascsenitsa. V galaprograme sme pokračovali vo veselom tóne. Známy rómsky spevák Ján Bangó a tanečníčky z Tonkoviec preladili atmosféru na čisto rómsku nôtu a tak nečudo, že už aj diváci mali záujem vystúpiť a tancovať pod pódiom. Freestyle rap je naozaj zložitá disciplína, kde interpret rapuje naživo do pustenej hudby, pričom len improvizuje. Napriek tomu Jozef Botló z Orechovej Potôni produkciu vynikajúce zvládol. Nasledovali orientálne tanečníčky populárnej formácie ZOHRA, ktorú vedie majsterka tanca Hajnalka Hajdú. Vystúpenies osvetlenými kostýmami neskutočne uchopilo pozornosť publika a nasledoval veľký aplauz. Vo finále exceloval medzinárodne uznávaný KRÁĽ RÓMSKEHO SPEVU Janko Rigó, ktorého korunovala Margit Bangó z Maďarska. Charizmatický spevák a hudobník si podmanil veľkých i malých. A práve tí najmenší, verní svojmu naturelu sa rozbehli k nemu a po celý čas vystúpenia mu dotvárali tanečnú kulisu. Janko Rigó, ktorého hudobne doprevádzal syn Ján a má na svojom konte významné ocenenia aj zo zahraničia, ako aj prvú Platinovú platňu za 15 000 predaných CD nosičov, početné vystúpenia na mnohých TV kanáloch sa prítomným aj prihovoril. Nahováral deti a mládež, aby sa dobre učili, aby po rokoch svoje talenty pretavili na dobrých odborníkov – spevákov, hudobníkov, remeselníkov, ale aj doktorov a podobne. Všetko sa začína v škole a treba sa dobre učiť. Vyzval mládež v publiku. Nečudo, že program sa končil tak ako „naša“ tradícia káže – tancovalo sa nielen na pódiu, ale aj za oponou a dolu v sále. Kto netancoval, spieval a tlieskal. Atmosféra bola naplnená radosťou a veselým.

Už je dobrou tradíciou, že každoročne v publiku sedia Rómovia – rodiny z celého okolia – ktorí prichádzajú podporiť svoje deti a zabaviť sa.  Organizátorov teší, že záujem o účasť je každoročne vysoký a je aj určitou cťou stať sa súčasťou programu. Aj keď ide vlastne o vyvrcholenie dlhoročného úsilia Osvety, pedagógov a vedúcich skupín nie je to len jednorazovú záležitosť. Osvetári venujú mladým ľuďom pozornosť počas celého roka.  Vytvárajú im možnosti prezentácie, motivujú ostatných, upozorňujú rómsku komunitu na ich stáročné tradície a hodnoty ich kultúr.   Významnou súčasťou podujatia je podpora grantového systému KULTMINOR, za ktorú ďakujeme.

Režisérkou podujatia bola odborná metodička ŽOS Mgr. Ingrid Láng.

-fotky: J.Sve

 

Obrázky