XIV. Dunajskostredský divadelný festival 2015

Dunajskostredský divadelný festival
10.06.2015

XIV. Dunajskostredský divadelný festival 2015

XIV. Dunajskostredský divadelný festival 2015
 
Veselo i vážne
 
            V Dunajskej Strede 9. júna 2015 sa v sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnil XIV. DUNAJSKOSTREDSKÝ DIVADELNÝ FESTIVAL. Toto okresné podujatie organizuje Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/. Podstatnou snahou je vytvárať dôstojný priestor slovenskému umeleckému slovu a dramatizovanej tvorbe v našom okrese, vytvárať podmienky prezentácie talentov a hlavne motivovať deti, mládež, ale aj ich pedagógov. Tento rok bolo podujatie venované 200. jubileu narodenia Ľudovíta Štúra. Organizátorov potešil fakt, že k osvedčeným súborom sa pridal opäť jeden nový a to zo Šamorína. A tak okresný festival bol skutočne o k r e s n ý, pretože na pódiu sa vystriedali deti a mládež z Gabčíkova, Veľkého Medera, zo Šamorína a Dunajskej Stredy. Obdobné zloženie bolo i v publiku, pretože z týchto miest pricestovali aj diváci, ktorých posilnili aj deti z Veľkej Paky.
 
            Viete čo na svete vonia najkrajšie?   Hru Pauly Sabolovej s touto témou zahral Detský divadelný súbor Slniečko, vznikol v r. 2011 pri ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede a pracuje pod vedením pani učiteľky Mgr. Kristíny Sádovskej. Detské predstavenie zaujalo aj vážnou témou určovania hodnôt v dnešnom  svete.   Nasledovali Tri prasiatka v podaní Detského divadelného súboru Šamorínko, ktorý vznikol len tento školský rok. Režisérka a pedagogička Mgr. Jarmila Franková využila šikovnosť a zanietenosť detí piateho ročníka ZŠ Mateja Bela. Divadielko, s ktorým sa už úspešne predstavili na Pedagogickom fóre v Bratislave, spracovala a režijne upravila na motívy slovenskej ľudovej rozprávky. Deti hrali s radosťou a na začiatočníkov sa aj s obdivuhodnou istotou pohybovali po javisku. Dali si záležať na zaujímavej scéne, ktorá predstavenie nesmierne oživila. Okamžite si získali publikum, ktoré presvedčivo reagovalo na vtipné dialógy. Divadelný súbor Severka, ktorý pracuje pri ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Mederi netreba zvlášť predstavovať. Je trvalou súčasťou festivalu od jeho začiatku. Reprezentovali nás už aj na krajskej súťaži divadelných súborov v Senici. V tomto školskom roku však ich nadšenie oslovilo aj ďalších spolužiakov a takto posilnení naštudovali klasickú rozprávku Šípková Ruženka v réžii Mgr. Zuzany Polákovej. Herci v pekných kostýmoch veselo a hravo rozbehli dej a napätie udržovali počas celého predstavenia. Ďalšia klasická rozprávka Snehulienka, však zo zbierky Vlatka Miksada Príbehy za oponou, v podaní detí divadelného krúžku Poškoláci pri ZŠ v Gabčíkove bola skutočne dôstojným, ale aj pútavým zakončením prvej časti festivalu. Minuloroční „nováčikovia” v priebehu jedného roka viditeľne dozreli a divadlo ich baví. Tak ako aj v ostatných prípadoch je veľmi dôležitá režisérka, pedagogička, ktorá buď má alebo nemá talent osloviť žiakov s tzv. „prácou navyše” …
 
Tie tohtoročné režisérky, všetky, ten dar majú. Má ho aj Mgr. Dominika Šabová, ktorá svojich žiakov priviedla do okresného mesta síce tretíkrát, ale prvý raz to bolo „iba ” do publika. Motivácia uspela a nielenže sa na pódiu predstavili teraz už druhý raz, ale tento rok nás reprezentovali aj na krajskom divadelnom festivale v Senici. Takže byť „poškolákom” je niekedy aj výhrou J. Súčasťou podujatia, ktoré finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR bolo aj vystúpenie profesionálneho divadla PIKI. Populárni a profesionálni herci zahrali pôvodnú rozprávku Ľudmily Podjavorinskej ČIN-ČIN. Ako to už pri manželoch Piktorovcoch / P odozrivo I deálna K očovná I niciatíva /   býva, z javiska a hľadiska sa stal jednoliaty organizmus múdrosti, smiechu a radosti. Popoludní festival pokračoval mládežníckym vystúpením. Dramatický súbor študentov Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede nastolil vážnu otázku - čo pre vásznamená pojem sloboda? Režijne ich pripravila a viedla Mgr. Edit Tilajčíková. Divadelná hra pod názvom Sloboda bola pôvodne napísaná v anglickom jazyku na vystúpenie na festival pre ZŠ, SŠ, Jazykové školy v Nitre, ktorý organizuje Univerzita Konštantína Filozofa. Vážna téma vo vážnej dobe. Študenti sa s ňou aj svedomite popasovali. Nadniesli niekoľko otázok a ponúkli aj potrebné odpovede.
 
            Publikum sály bolo naplnené do posledného miesta. Podujatie, ktoré moderoval Peter Kelemen z Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede, v réžii metodičky ŽOS Eriky Sinovej, bolo realizované v spolupráci MsKS v Dunajskej Strede a s príspevkom MK SR. Festival nie je súťažného charakteru a v závere všetky súbory a režisérky boli obdarované diplomom a peknou cenou.
 
-sve-
 
Foto: archív autora