XIII. SVETOVÝ DEŇ VODY

Pozvánka - plagát
17.03.2023

XIII. SVETOVÝ DEŇ VODY

Trnavský samosprávny kraj

Žitnoostrovské osvetové stredisko

BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Vás pozývajú na

 metodický deň pre koordinátorov environmentálnej výchovy

 

XIII. SVETOVÝ DEŇ VODY

23. marec 2023 (štvrtok)

 

Program:

9.30 - 10.30 hod.

Mgr. Andrea Froncová

 krajinné lesoochranárstvo a praktická ochrana prírody

 

- Aktuálna ponuka programov a praktické aktivity BROZ,

- Súčasné environmentálne problémy Podunajska – Obnova riečnych ramien a mokradí,

- Klimatická zmena a obnova mokradí – Zachráňme mokraď (diskusia)

10.45 - 11.15 hod.

* vyhodnotenie projektu - XVI. Studňa Európy - zachráň živú vodu 2022

- odovzdanie diplomov a ocenení

 

Klubovňa Žitnoostrovského osvetového strediska

Biskupa Kondého 10

929 01 Dunajská Streda

 

Tešíme sa na Vás!

 

Obrázky