XIII. Podunajské písmená 2021 – zborník literárnych prác z tvorby detí a mládeže

Podunajské písmená
07.04.2022

XIII. Podunajské písmená 2021 – zborník literárnych prác z tvorby detí a mládeže

Amatérsku literárnu tvorbu v slovenskom jazyku realizuje Žitnoostrovské stredisko s malými prestávkami už od roku 2003. Literárne slovo detí a mládeže škôl okresu Dunajská Streda sa nám aj v toto roku a vďaka finančným prostriedkom z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia podarilo, aj napriek sťaženej situácii, rôznych protipandemických opatrení zaťažujúcich fungovanie škôl a organizácií,  úspešne zosumarizovať. Vydali sme už XIII. ročník literárneho zborníka.

            Do projektu za zapojili deti, mládež a pedagógovia – slovenčinári, základných, stredných škôl a gymnázií v okrese Dunajská Streda. Zborník je venovaný pamiatke Pavla Országha Hviezdoslava. Témy literárnych prvotín autorov boli zadané a týkali sa tematiky: "Pavol Országh Hviezdoslav", "Verše a básničky"," Príbehy a rozprávky" , ale aj obľúbenej téme "Čo mi najviac pomohlo?". Slávnostné odovzdanie literárneho zborníka autorom a zapojeným školám, na besede so známym spisovateľom, sa vzhľadom k aktuálnym protiepidemiologickým opatreniam nepodarilo zrealizovať. Literárny zborník bude autorom, pedagógom, zapojeným školám, knižniciam odoslaný prostredníctvom poštovej zásielky. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom sme vyhotovili aj krásny rollup  s  titulnými fotografiami vydaných literárnych zborníkov a fotografiami našich spoločných literárnych stretnutí so vzácnymi hosťami - slovenskými spisovateľmi akými boli Roman Brat, Marta Šurinová, Peter Glocko či PhDr. Danuša Dragulová - Faktorová.

            Oceňujeme snahu všetkých, ktorí sa pričinili krásnemu a hodnotnému  dielku, nášmu - vášmu literárnemu zborníku XIII. Podunajské písmená - zborník literárnych prác z tvorby detí a mládeže.

Tešíme sa a ďakujeme!       

Vedúcou projektu je Mgr. Erika Sínová.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Obrázky