XII. ročník literárnej činnosti: Podunajské písmená

Podunajské písmená
26.11.2020

XII. ročník literárnej činnosti: Podunajské písmená

Táto aktivita v našom okrese vznikla až po roku 2000, po obnovovaní tradičnej činnosti Žitnoostrovského osvetového strediska.

Nie každý rok sa však dala zrealizovať. Peniaze z rôznych fondov na naše žiadosti neprichádzali tak často a smutné bolo, že niekedy ani príspevky. Podunajské písmená, zborník literárnych prvotín žiakov a študentov nášho okresu má však už XII. ročník.

Tento rok, ako sme spomínali, je však úúúúplne iný. A veru s obavami sme vysielali propozície a výzvy do škôl v okrese. Uvedomovali sme si, že aj školy, učitelia a aj deti prechádzajú veľmi ťažkou skúškou. Výučba on line, veru nie je to, čo efektívne funguje, napriek tomu že sa takmer všetci snažia. Koniec koncov niekedy aj elektrinu vypnú... Nie je nad priamy fyzický kontakt, nad pravidelné chodenie do školy, kamarátstva, niekedy aj šarvátky medzi deťmi a aktuálne pokyny učiteľov – teraz a tu v triede. A predsa sa stal zázrak! Už počas prvého polroka nám prichádzali prvé príspevky. Témy boli zadané, zborník je venovaný pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Ale je tu téma aj Rozprávky Zlatej záhrady, jedna aktuálna Môj koronový zážitok, ďalej 75. výročie ukončenia II. Svetovej vojny a aj voľná tvorba. Dnes už vieme, že Podunajské písmená žijú a že zborník je krásny.

Tešíme sa a ďakujeme!

Vedúcou projektu je Bc. Erika Sínová.

 

PS:  zborník vychádza v slovenskom jazyku, posielame žiadosti na podobný zborník v jazyku maďarskom, žiaľ, ani raz  fondy pre menšinovú kultúru nám našu žiadosť nepodporili.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

 

Obrázky