XI. Svetový deň Zeme v Okoči v roku 2019

Svetový deň Zeme
03.04.2020

XI. Svetový deň Zeme v Okoči v roku 2019

Vyberáme pre Vás z pripravovaného zborníka XIII. Studňa Európy  - zachráň živú vodu! Dajme odpadu nový život!

Pod záštitou poslanca TTSK a starostu obce Ing. Ladislava Poláka

Sumarizujeme naše spoločné environmentálne aktivity do zborníka XIII. Studňa Európy - zachráň živú vodu, cyklického environmentálneho projektu Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede.  Podujatím, zo dňa 25. 04. 2019 v Spojenej škole v Okoči, sme si pripomenuli Svetový deň Zeme 2019. V poradí už 11. ročník podujatia sa niesol v duchu recyklácie Dajme odpadu nový život a ochrany vtáctva  – Strakoš obyčajný, vták roka 2019… 

 

Foto: pixabay

Videá

Embedded thumbnail for XI. Svetový deň Zeme v Okoči v roku 2019