X. Podunajské písmená :

Podunajské písmená
05.01.2016

X. Podunajské písmená :

V klubovni   Žitnoostrovského osvetového strediska /zriaďovateľ TTSK / sa dňa 27. XI. 2015 stretli žiaci a študenti nášho okresu s významným slovenským spisovateľom a scenáristom PETROM GLOCKOM. To už je pekná tradícia, stretnutia sa uskutočňujú s cieľom vyhodnotenia príspevkov začínajúcich literárnych autorov, lenže tento rok tu bola aj jedna pridaná hodnota: ROK ĽUDEVÍTA VELISLAVA ŠTÚRA. Na počesť 200. jubilea narodenia tejto výnimočnej osobnosti slovenského národa Žitnoostrovské osvetové stredisko vyhlásilo aj kategóriu venovanú tomuto jubileu „ČO videla Evka Jonášová v Zemianskom Podhradí?“ Téma z veľmi známej knižky Jar Adely Ostrolúckej, kde Ľudo Zúbek píše o jej láske k Štúrovi.
 
Výzvu sme vyslali v januári a aké bolo naše prekvapenie, keď ani koncom mája neprišla ani len jedinká odpoveď. Až potom sme zistili, že povinné čítanie v duchu minulosti je už naozaj minulosťou a literárne dielo, na ktoré sme sa spoliehali, dnešné deti už nečítajú... V čase začínajúceho leta sme hľadali náhradné témy – napíšte Štúrovi list, mail ...čo by ste mu povedali, keby ste ho stretli a pod. V tom istom čase nám napokon predsa len prišli prvé príspevky. Napospol všetky zo Šamorína. A všetky od pani učiteľky Mgr. Jarmily Frankovej. A o Štúrovi, Adelke a jej spoločníčke Evke Jonášovej ... Ozaj, čo mohla vidieť Evka v kaštieli, o čom nepísal Ľ. Zúbek? No, čudovali by ste sa, aké krásne príbehy naša mlaď vytvorila. A práve týmto autorom bolo venované stretnutie so spisovateľom Petrom Glockom. Ako sa on sám obdivne vyjadril, práce: poézia, próza – príbehy, poviedky, eseje sú na veľmi vysokej úrovni, ktorá v rámci Slovenska /a on teda chodí od západu na východ/ nemá konkurenciu. Prečítal ich s veľkým záujmom a každému autorovi sa na stretnutí venoval zvlášť. V zborníku, ktorý je vlastne krásnou knihou /240 strán !/ je uverejnených spolu 105 príspevkov od 78 autorov z celého okresu. Však v spomínanej kategórii sa stretlo 34 autorov s takým istým počtom prác. K prvej pani učiteľke pribudli ešte Mgr. Lucia Brišková, Mgr. Dana Balážiová, Mgr. Zuzana Brathová, Mgr. Helena Szarvasová, Ing. Lucia Tamási a Mgr. Igor Bielich. Súčasťou slávnosti bol aj hudobný vstup – pedagogička ZUŠ v D. Strede Zuzana Horváthová na priečnej flaute zahrala pôsobivú pieseň Leonarda Kohena Haleluja. Počas prestávky sa však priznala, že v prvých zborníkoch PODUNAJSKÉ PÍSMENÁ má aj ona uverejnené príspevky z čias keď chodila na základnú školu! Doteraz si túto možnosť váži a zborníky má odložené. Krásne . Beseda bola skutočne neformálna, o čo sa v prvom rade postaral sám spisovateľ. Porozprával deťom o svojich prvých skúsenostiach s písaním, ktoré mu učarovalo už v detstve, napriek tomu, že študoval chemickú školu a začiatok profesionálneho života aj pôsobil v tejto oblasti. Lenže písanie sa mu stalo osudným a  prvé roky vo vydavateľstve Mladé letá sedel v kancelárii dokonca s Máriou Ďuríčkovou! Tá ho veľmi podporovala v tvorbe. A tak si našiel svoju cestu, úspešnú, lebo dodnes vydal vyše 30 kníh, samozrejme že pracuje na ďalších. V druhej časti programu pán Glocko požehnal zborníku kytičkou zelených vetvičiek, v ktorej nechýbal ani brečtan ako symbol večného života. Každý účastník, ale aj učitelia, dostali efektný diplom, resp. ďakovný list s nevšednou zlatou etiketou /sponzorský dar firmy SILVA TRADE s.r.o/ , na ktorej je text v štúrovčine: Chráňim pamjatku Ľudevíta Velislava Štúra s jeho podobizňou. A samozrejme aj drobné darčeky. Prítomní si v programe dokonca aj vypočuli niektoré príspevky v podaní samotných autorov.
 
Účastníci si zo stretnutia okrem knižiek, ktoré obdržali oni i škola zdarma, odniesli veľa zážitkov, námetov a aj dobrú náladu. A hlavne dobrých rád od spisovateľa, ktorého knihy zaberú veľkú policu v knižnici. Podujatie, ktoré má už dlhoročnú tradíciu, organizačne zastrešovala odborná metodička ŽOS Erika Sinová. Knižka bola vydaná s príspevkom Ministerstva kultúry SR.