Vzácny klenot na mape Žitného ostrova – Amadého park v Gabčíkove

Svetový deň Dunaja
29.06.2021

Vzácny klenot na mape Žitného ostrova – Amadého park v Gabčíkove

Kamera, strih: Bc. Derzsi Áron, Bodó Károly

Zodpovedná: Mgr. Jana Svetlovská

Hudba: Awakening of the weasels - Royalty-Free Music by https://audiohub.com

 
Monotone Love - Royalty-Free Music by https://audiohub.com

Videá

Embedded thumbnail for Vzácny klenot na mape Žitného ostrova – Amadého park v Gabčíkove