Vzácne deti, vzácne stretnutie ...

02.06.2022

Vzácne deti, vzácne stretnutie ...

Žitnoostrovskí rozsievači písmen

Csallóközi betűvetők

neviem nájsť tie písmená, ktoré bežne používam, teraz zmizli 

Dnes sme mali radostné stretnutie s talentovanými deťmi zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Naša dávna snaha, vytvoriť „súrodenca“ k slovenskému literárnemu zborníku aj  v maďarskom jazyku sa na prelome rokov 2021 a 2022 stala skutočnosťou.

Dnes – 2. júna 2022 sme v Galérii Žitnoostrovského múzea /ďakujemeeee, pán riaditeľ Mgr. Nagy Iván / novú knižku, zborník literárnych prvotín školákov z nášho okresu, slávnostne vypravili na cestu do života.

Lektorom podujatia a takým „krstným otcom“,   ktorý knižkám aj požehnal zelenou ratolesťou, bol  predseda Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku, Čestný občan Dunajskej Stredy, riaditeľ vydavateľstva Lilium Aurum, spisovateľ, redaktor

GYULA HODOSSY.      

Lektorkou knihy bola Mgr. Ildikó Ibolya.Vedúcou podujatia je odborná metodička ŽOS Mgr. Ingrid Láng.

Teraz len malá ochutnávka, neskôr prinesieme viac informácií i obrázkov.

Bolo to mimoriadne naplnené podujatie. ĎAKUJEME!

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, ktorí sa pridali...

 

Ďakujeme firme MINIT s.r.o. za občerstvenie.

 

Obrázky