Výstava S dobrou nádejou

Gallery Nova
25.10.2018

Výstava S dobrou nádejou

Pestrosť farieb, štýlov a techník
 
V Gallery Nova dňa 25. X. 2018 sa uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom S dobrou nádejou, ktorou pokračoval už šiesty ročník cyklického programu venovaného ľuďom žijúcim so zdravotným znevýhodnením. Podstatou snahy Žitnoostrovského osvetového strediska /TTSK/ je vytvárať a ponúkať talentovaným ľuďom z Domovov sociálnych ústavov, zdravotne hendikepovaným žijúcim v rodinách a žiakom Spojených špeciálnych škôl z okresu umelecké činnosti a bohaté možnosti tvorivosti. Počas dvoch mesiacov sa v projekte vystriedalo neuveriteľných 160 účastníkov, ktorí pracovali pod vedením odborníkov, výtvarných pedagógov a akademických maliarov.
 
V ponuke boli nasledovné aktivity: korálkovanie, dekupáž, maľba   na sklo, plátno, papier a hodváb dvomi technikami, modelovanie z hliny a práca na hrnčiarskom kruhu, práca s papierom, s textilom, kresba, enkauistika. Vznikali nesmierne krásne obrazy. Z odborníkov to boli maliari, výtvarní pedagógovia a ergoterapeuti: Lu Máziková, Alžbeta Fodorová, Mgr. art. Ozsvald Anna, keramikár Peter Cseh, výtvarný pedagóg Mgr. Daniel Krascsenits, PhDr. Dagmar Madarásová, Bc. Erika Sinová, Mgr. Ingrid Láng, Judit Miklósová, Bohuslav Mičlo, Alžbeta Mészárosová, Mgr. Maya Bott, Mgr. Erzsébet Fábik a Helena Simonová. Charakteristikou týchto stretnutí je fakt, že účastníci podujatí a to bez rozdielu či „sa“ učili, alebo učili ostatných, zažívajú spolu nezabudnuteľné chvíle radosti. Pretože výtvarná tvorba je taká: potešujúca, upokojujúca a veselá. A aj preto, že naši účastníci sú dvojnásobne vďační a vedia to krásne prejaviť. Výstupmi spoločného úsilia sú malé umelecké diela, ale najväčšou hodnotou sú práve tieto pekné vzťahy, ktoré stále fungujú a sú životaschopné. Umeleckým vstupom v programe vernisáže prispeli talentovaní – Roman Danihel z DSS Horný Bar, ktorý spieval slovenské a rómske piesne a umeleckým slovom prispel Balázs Petőcz zo združenia ZPMP, ktorý je už osvedčeným recitátorom ba dokonca i úspešným divadelníkom. Program sa však výstavou nekončí. Začiatkom adventu sa otvára v priestoroch hypermarketu MAX už tradičný stánok, kde budú klienti domovov sociálnych ústavov, členovia ZPMP a žiaci Spojenej špeciálnej školy z Okoča ponúkať svoje vlastne výrobky verejnosti. Je to jedinečná príležitosť zviditeľniť talenty týchto ľudí, možnosť vzájomnej komunikácie na verejnosti a samozrejme, aj získanie mimoriadnych skúseností v sebaobsluhe.
 
Organizátorom podujatia, pod vedením metodičky Mgr. Ingrid Láng je Žitnoostrovské osvetové stredisko /TTSK/ s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, v programe pre kultúru znevýhodnených skupín. Výstavu umeleckých diel si v Gallery Nova môžete bezplatne prezrieť do konca novembra. Oplatí sa prísť.
 
Veľmi ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli na zlepšenie podujatia. Boli to Pekárne e firmy z nášho okresu, ktoré nezištne a veľkoryso prispeli na pohostenie každého stretnutie: pekáreň EGRI – pán Pavol Egri, pekáreň DANUBIA a.s.   a firmy MINIT, s.r.o. Každý deň sme vďaka ním mohli ponúkať pestré a čerstvé koláčiky. VEĽKÁ VĎAKA !
 
Foto: ŽOS - jAs