Výber najlepších prác

Žitnoostrovské pastelky
25.02.2020

Výber najlepších prác

XXI. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku - výber najlepších prác odbornou porotou.

Termín: 25. 02. 2020 o 09:00

Miesto: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede