Viva Il Canto 2019

Viva il canto
22.06.2019

Viva Il Canto 2019

Krajský festival speváckych zborov v Dunajskej Strede:
VIVA IL CANTO

V histórii Trnavského samosprávneho kraja sa v Dunajskej Strede v MsKS B. Csaplára uskutočnila dňa 22. VI. 2019 už štvrtá súťažná prehliadka speváckych zborov – v kategórii dospelých - pod názvom VIVA IL CANTO. Pozvané boli zbory z celého kraja, ale rekordné číslo z minulých ročníkov, keď sa na pódiu stretlo 230 spevákov sa, žiaľ, nenaplnilo.
Odbornú porotu v zložení Doc. Elena Šárayová - Kováčová, hlasová pedagogička, dlhoročná dirigentka Bratislavského detského zboru a súčasná dirigentka Dámskeho komorného orchestra v Bratislave a hudobná pedagogička ZUŠ Komárno - Mgr. Szilvia Szalay, predsedníčka Odbornej asociácie piesní a hudby pri Združení maďarských učiteľov na Slovensku viedla profesorka Mgr. art. Blanka Juhaňáková, Dr.art., pedagogička Janáčkovej hudobnej akadémie v Brne a VŠMU v Bratislave, nositeľka vysokého ocenenia Krištáľové krídlo. Hosťom podujatia bola metodička Národného osvetového centra v Bratislave, Mgr. Eleonóra Hunčagová. Treba zdôrazniť, že kontinuita tejto súťaže siaha až do šesťdesiatych rokov minulého storočia. Však po politických a spoločenských zmenách po ´89tom roku a neskôr po územnej reorganizácii bola prerušená. Teda ide o obnovenú, ale starú - tradičnú a hodnotnú súťaž, v ktorej je vytvorený priestor na prezentáciu, motiváciu a vzájomnú konfrontáciu dospelých speváckych zborov na Slovensku. Veľkou škodou je fakt, že po nedávnom obnovení / v roku 2015/ Národným osvetovým centrom sa zvolila dvojročná periodicita, čo naštartovaniu podujatia nepomohlo. Na tej prvej krajskej súťaži sme v Dunajskej Strede privítali 180 účastníkov, neskôr takmer 230 a tento rok nás nebolo ani 100. To však neznamená, že klesla aj úroveň. Tá gradovala počas celého priebehu a poslucháči veru mali možnosť zažiť vzácne umelecké výkony. V úvode vystúpila nesúťažne domáca formácia - Spevácka skupina Four Art Singers, ktorú založili v roku 2008. Dôležitú časť ich repertoáru tvoria adaptácie piesní, väčšinou swingové verzie hitov zo 60 a 70 rokov. Ale nemôžu chýbať ani moderné spracovania evergreenov. V ich podaní sme si vypočuli diela s reprodukovaným orchestrálnym sprievodom, ale aj diela a – capella. Dirigentom je hudobník a skladateľ Rezső Érsek. Nasledoval Spevácky zbor Zora z Galanty, ktorý vznikol v roku 1973 na podnet členov Matice slovenskej v meste. Od roku 1976 je jeho zriaďovateľom MsKS. Pod dirigentskou taktovkou Michaely Gálovej predniesli slovenské ľudové piesne, národné piesne a sakrálne skladby. Nasledovala súťažná kategória komorných zborov. Predstavil sa domáci zbor s dlhou tradíciou Vox Camerata. Založili ho v roku 1990 pod vedením dirigentky Marty Pálmayovej. Od roku 1997 zbor viedol Tibor Rácz. Po 11 ročnej prestávke zbor obnovil svoju činnosť pod vedením Barbory Némethovej, a funguje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede a pri Základnej organizácii Csemadoku a už dosiahli významné ocenenia doma i v zahraničí. V roku 2015 v Košiciach na Celoštátnej súťaži dospelých speváckych zborov získali Bronzové pásmo. Od roku 2016 je zbormajsterkou Mgr. Ágnes Gaál Zöld. Na pódium nastúpil pre nás neznámy komorný zbor z Trnavy VOX AURUMQUE pôsobiaci od roku 2010. Zameriava sa na interpretáciu historickej vokálnej hudobnej tvorby a prezentuje hudbu XVI. a XVII. storočia z územia dnešného Slovenska a hlavne duchovnú protestantskú hudbu zo spomínaného obdobia z oblasti Spiša. Súčasťou obidvoch projektov bola nahrávka CD, digitalizácia hudobných prameňov a transkripcia dosiaľ nepublikovaných diel. Zbor vo svetovej premiére uviedol zachované vokálno-inštrumentálne diela autorov 17. storočia, ktorých život a hudobné pôsobenie sa spájajú s históriou mesta Kremnica. Zakladateľkou a umeleckou šéfkou ansámblu je mimoriadna dirigentka Hana von Schlosser. Súťaž uzatvoril domáci Miešaný spevácky zbor svätého Juraja, ktorý založili v roku 2001 pri Rímskokatolíckom farskom úrade v Dunajskej Strede. Prvoradým cieľom zboru je predstaviť poslucháčom krásu sakrálnej hudby. Zbor experimentuje s rôznymi technickými riešeniami na početných koncertoch. Vedúci zboru Rezső Érsek. Na flaute ich sprevádzala Sára Tóth. Dirigentami zboru sú Mgr. Dis art. Katalin Kollár a Rezső Érsek. Odborná porota udelila viacero ocenení: Zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž Viva el canto v Spišskej Novej Vsi získal trnavský zbor VOX AURUMQUE, ktorý sa skutočne zaskvel vo všetkých sledovaných kategóriách súťaže. Výnimočná dirigentka Hana von Schlosser dostala aj Diplom za dirigentský výkon. V Zlatom pásme sa umiestnil aj domáci zbor Vox Camerata so zvláštnym ocenením poroty za dramaturgiou vystúpenia. Miešaný spevácky zbor svätého Juraja sa umiestnil v Striebornom pásme. Galantský zbor ZORA dostal Diplom za úspešné vystúpenie a domáca formácia Four Art Singers, ktorá vystupovala nesúťažne Pamätný diplom. Porota osobitne vyzdvihla mladú poslucháčku ZUŠ v Dunajskej Strede Sáru Tóth, ktorú tiež ocenila za vynikajúci hudobný výkon. Po súťaži prebiehal odborný seminár, o ktorý je už tradične veľký záujem. Odborníčky z poroty a dirigenti, korepetítori, ale aj niektorí speváci využili možnosť odborného rastu. Podnetná diskusia veru trvala dlho po limite a bola nesmierne tvorivá, ale aj priateľská. Všetky zbory boli ocenené štýlovými diplomami, ktoré ŽOS pripravilo len na túto príležitosť a taktiež ojedinelým keramickým darom z dielne keramického maestra PETRA CSEHA z Dolného Baru. Vzbudzoval veľký obdiv a radosť ocenených.
Na podujatie prispel FOND NA PODPORU UMENIA.
Scenár a réžiu podujatia mala aj tentokrát v rukách osvedčená metodička ŽOS Mgr. INGRID LÁNG.
Milí naši speváci a hudobníci – ďakujeme Vám, bolo nám v tej sále MsKS Benedeka Csaplára s Vami krásne!

Obrázky