Vitamíny radosti v Šamoríne!

Žitnoostrovské pastelky
13.01.2023

Vitamíny radosti v Šamoríne!

My s Pastelkami rok končíme i začíname 

V dnešnej dobe je to veru nielen práca, ale hlavne vzpruha a efektívne antidepresívum. Výber z XXIII. ročníka medzinárodnej súťaže tých najmenších umelcov – škôlkarov – sme priniesli do Galérie Štefana Tallósa Prohászku v MsKS v Šamoríne. Krásna a veselá vernisáž sa konala 11. januára 2023.

V úvode v plnej paráde nastúpil folklórny súbor Kis Csali pod vedením zakladateľky súboru Mgr. Francisky Valacsay. Treba uviesť, že keď si ľudia prídu pozrieť túto výstavu, nikto neodchádza bez úsmevu, to robia deti, ich kresby, maľby, ich pozitívne vízie ... Ale spojenie Žitnoostrovských pasteliek s najmenšími tanečníkmi zo špičkového súboru CSALI, je tá najlepšia kombinácia pod slnkom! Spievali a tancovali, ako sa vraví o dušu, fakt vidieť ich vystúpenie je darom. ĎAKUJEME!  Starší súbor minulý rok v Liptovskom Mikuláši vyhral celoštátnu súťaž ENIKI BENIKI. S veľkými aplauzmi absolvovali aj Folklórny festival vo Východnej. Takto krásne reprezentovali náš okres!  

Prítomných privítala pani riaditeľka MsKS a tiež významná folkloristka Mgr. Myrtil Nagy. O súťaži, aj počas ostatných rokov porozprávala riaditeľka ŽOS Jana Svetlovská. Galéria bola zaplnená do posledného miestečka, veru niektorí stáli aj na chodbe... určite nás tam bolo cez sto účastníkov. A všetci s úsmevom na tvári a radosťou v očiach. Skutočne tá atmosféra bola veľmi vzácna a my všetkým s úctou ďakujeme.

Deti z miestnych materských škôl so svojimi učiteľkami venovali pozornosť obrazom, čítali si nahlas názvy diel, ale aj krajiny odkiaľ obraz prišiel, v hojnom počte tu boli aj rodičia, starí rodičia, fotili, filmovali.

Veľká vďaka patrí zamestnancom MsKS za spoluprácu, za krásnu inštaláciu a za prijatie. Pastelky v Šamoríne, to je už dlhoročná tradícia. Všade sú veselé a radostné, ale v spojení s Csali je to esencia týchto vzácnych pocitov.

V závere podujatia J. Svetlovská zablahoželala pani F. Valacsay k nedávnemu životnému jubileu a poďakovala jej za obetavú, dlhoročnú a veľmi oddanú prácu v oblasti folklóru. Taktiež kytičkou vďaky zablahoželala pani Myrtill Nagy, vedúcej Mládežníckeho súboru Csali, ktorý minulý rok zvíťazil na celoštátnej súťaži ENIKI BENIKI.

Vedúcou tohto podujatia za ŽOS bola PhDr. D. Madarásová.

Text: -sve-

Foto: žos-jAs

 

Obrázky