VIAC AKO NI(c)K

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
24.07.2023

VIAC AKO NI(c)K

Deti sa školili... tentokrát v Základnej škole Zoltána Kodálya v Dunajskej Strede    

VIAC AKO NI(c)K

Národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.sk

Dňa 12. júla 2023 sa školili deti 1. tohtoročného letného, prázdninového Kobukrav tábora, ktorý pracuje pod vedením trénera Tibora Skluta. Osvetári (zriaďovateľ TTSK) v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava a koordinátorom ochrany detí pred násilím pre okres Dunajská Streda Mgr. Štefanom Radicsom, pracovisko ÚPSVR v Šamoríne a Mgr. Eriky Sinovej, metodičky ŽOS pokračujú aj v tomto prázdninovom čase a zdieľajú informácie týkajúce sa pomoci deťom v ohrození, tentokrát dvom skupinám letného tábora, spolu takmer 80 deťom, spojené s následnou diskusiou. Nakoľko je obdobie letných prázdnin často spojené so samotou, strachom či bolesťou je nevyhnutné aj v tomto čase upriamiť pozornosť na prevenciu, elimináciu a riešenie násilia, šikany, kyberšikany, sociálnej izolácie, samoty či vzťahových otázok. Poukázať deťom na možnosť bezplatného, dôverného kontaktovania a predostretia svojho problému vyškoleným odborníkom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(c)K a následného poskytnutia adresnej pomoci, podpory, poradenstva nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni. Prednáška, ktorá sa stretla s pozitívnou spätnou väzbou u zúčastnených, prebiehala dvojjazyčne – v slovenskom jazyku, maďarskom jazyku. Pevne veríme, že zdieľané informácie v prípade potreby včas ochránia deti, prípadne ich rovesníkov, kamarátov.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečilo pre účastníkov množstvo metodických materiálov a praktických darčekov s logom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K – plagáty, nálepky (rôzne graficky spracované), pero, zápisník, odznak, praktické vrecúško, reflexnú pásku, či šnúrku na kľúče...

 

Text a foto: Mgr. Erika Sinová

 

Obrázky