VIAC AKO NI(c)K

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
15.05.2023

VIAC AKO NI(c)K

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

 www.viacakonick.sk

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) v rámci prevencie a eliminácie kriminality, drogovej závislosti a ďalších sociálno-patologických javov pokračuje obsiahlymi prosociálnymi aktivitami.

V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava a koordinátorom ochrany detí pred násilím pre okres Dunajská Streda Mgr. Štefanom Radicsom, pracovisko ÚPSVR v Šamoríne a Mgr. Eriky Sinovej, metodičky ŽOS boli, dňa 24. apríla 2023ZŠ na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede žiakom 6. a 7. ročníka školy, spolu takmer 90 žiakov, sprostredkované adresné informácie na témy sociálna izolácia, samota, násilie, šikana, kyberšikana, ako aj možnosti riešenia vzťahových otázok.

Cieľom bola dôsledná informácia o službách Národnej linky na pomoc deťom v ohrození pod názvom - VIAC AKO NI(c)K. Naše deti a mládež sú neustále vystavené rôznym nástrahám, náročným životným situáciám či už v bežnom živote, alebo v digitálnom priestore. Prostredníctvom prednášky, prezentácie s následnou diskusiou sú oboznámení o možnosti konzultovať takéto problémy s odborníkom - bezplatne, s dôverou.  Kedykoľvek môžu predostrieť svoj problém vyškoleným odborníkom s následným poskytnutím adresnej pomoci, podpory, poradenstva - 24 hodín denne/7 dní v týždni.  Nepretržité fungovanie linky je založené na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť.

Dňa 27. apríla 2023 sa školili siedmaci a ôsmaci ZŠ Mateja Bela v Šamoríne (celkom takmer 70 žiakov). Diskusne boli zdieľané informácie, dňa 2. mája 2023 s viac ako šesťdesiatimi šiestakmi a ôsmakmi Základnej školy na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede.

Vo štvrtok 4. mája 2023 sa preškolili žiaci druhého stupňa (takmer 70 žiakov) Základnej školy v Zlatých Klasoch a na ústrednú tému prednášky s koordinátorom ochrany detí pred násilím diskutovali (s účasťou takmer 80 žiakov) aj žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ v Gabčíkove.

Prednášky sú dvojjazyčné – v slovenskom jazyku, maďarskom jazyku. Pevne veríme, že sa zdieľané informácie stretne  s priaznivou odozvou, pozitívne ovplyvnia postoje žiakov na vytváranie zdravého životného štýlu, klímy v škole, znížia protispoločenskú činnosť a v prípade potreby včas ochránia deti, prípadne ich rovesníkov, kamarátov. V rámci týchto prednášok sme oslovili spolu 310 žiakov a pokračujeme ďalej ...

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečilo pre účastníkov množstvo metodických materiálov a praktických darčekov s logom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K – plagáty, nálepky (rôzne graficky spracované), pero, zápisník, praktické vrecúško, reflexnú pásku či pravítko...

 

Text a foto: Mgr. E. Sinová

 

Obrázky