VI. ročník Tvorivo na osvete

Klubová činnosť
03.11.2022

VI. ročník Tvorivo na osvete

Paličkovaná krása
 
Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) zrealizovalo v rámci Týždňa celoživotného učenia dospelých vzdelávaciu aktivitu pre seniorov – obľúbenú tvorivú dielňu s témou – paličkovaná čipka dňa 20. októbra 2022 v Kreativ klube Gallery Nova na osvete.
Kurz paličkovania pre začiatočníkov i pokročilých viedla lektorka Erzsébet Molnár - výtvarná pedagogička prezentujúca tradičné textilné ľudové remeslo. Vzdelávacia aktivita je ponukou tvorivej dielne ľudových remesiel pre širokú verejnosť. Workshop sa niesol v tvorivom duchu. V úvode lektorka účastníkom najprv teoreticky priblížila základné i pokročilejšie techniky paličkovanej čipky, prezentovala ich aj na hotových dielach a neskôr ukázala aj jednoduché základné väzby paličkovanej čipky. Účastníčky sa s veľkým záujmom pustili do práce. V klubovni bolo počuť hlavne klopkanie paličiek a sem-tam prekvapené reakcie obdivu nad hotovým malým dielkom. Neveriacky obdivovali už svoje hotové práce - krásnu a praktickú záložku do knihy. Veríme, že toto podujatie rozšírili obzory našich senioriek, navyše, keď sa aj v blízkej budúcnosti chceme venovať tejto aktivite a poskytovať priestor a možnosti na zvyšovanie zručnosti čipkárok na Žitnom ostrove. Prichádzajú dlhé zimné večery a takto sa naše milé účastníčky kurzu naučili niečo nové, čo podnecuje ich tvorivosť. V neposlednom rade aj nám ide o zachovanie tradičného remesla starých mám. 
Podujatie bolo finančne podporené z prostriedkov AKOI - Asociácie-kultúrnoosvetových inštitúcií, ktorého členom je aj Žitnoostrovské osvetové stredisko. 
Šlo o dvojjazyčné podujatie - v slovenskom a maďarskom jazyku. 
Ďakujeme sponzorovi podujatia Minit Slovakia, spol. s r.o. za jeho podporu. 
Podujatie metodicky viedla Mgr. Erika Sinová.
Foto: Mgr. Erika Sinová 

Obrázky