V. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

02.06.2022

V. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) pripravilo pre pedagógov, žiakov a študentov škôl okresu Dunajská Streda s vyučovacím jazykom slovenským cyklické aktivity formou tvorivých dielní.  

V rámci projektu III. Kreatívne na osvete sa dňa 31. mája 2022 uskutočnila prvá tvorivá dielňa - V. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní. Miestom podujatia bolo Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne. Účastnými boli žiaci, študenti a pedagogičky slovenského jazyka domáceho gymnázia, Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne a QSI International School of Bratislava v Šamoríne. Programom vzdelávacej tvorivej dielne bolo skúmanie prozaického textu Ľubomíra Feldeka - O nákazlivom slove.

Lektorkou podujatia je legendárna a dnes už bývalá metodička Národného osvetového centra pre umelecký prednes a divadelné umenie Mgr. Jaroslava Čajková. Žiakom zdôraznila dôležitosť výberu a porozumenia prednášaného textu, správnu prípravu na prednes s možnosťou osobnostného rozvoja. Tvorivá dielňa sa niesla v duchu interaktívnej, skupinovej práce. Zúčastnení sa teoreticky a prakticky venovali poznávaniu textu, jeho obsahu, možnostiam úpravy. Súčasne prezentovali svoje hlasové, rečové a výrazové možnosti jeho prednesu.

 Podujatia sa zúčastnilo takmer 20 účastníkov, čomu sa veľmi tešíme, a nielen my, ale predovšetkým zúčastnení.

Metodičkou podujatia bola Mgr. Erika Sinová. Podujatie z verejných zdrojov podporil, na základe projektu ŽOS, Fond na podporu umenia.

Text a foto: Mgr. Erika Sinová

 

Obrázky