V Gallery Nova výstava S dobrou nádejou

Festival dobrej nádeje
14.11.2016

V Gallery Nova výstava S dobrou nádejou

Tvorba lieči aj telo aj dušu
 
Vernisážou výstavy pod názvom S dobrou nádejou v Gallery Nova, ktorá sa uskutočnila 9. XI. 2016, pokračoval už štvrtý ročník cyklického programu venovaného ľuďom žijúcim so zdravotným znevýhodnením. Podstatou snahy Žitnoostrovského osvetového strediska /TTSK/ je vytvárať a ponúkať talentovaným ľuďom z Domovov sociálnych ústavov, zdravotne hendikepovaným žijúcim v rodinách a žiakom Spojenej špeciálnej školy v Okoči   umelecké činnosti a bohaté možnosti tvorivosti. Počas dvoch mesiacov sa v projekte stretlo neuveriteľných 180 účastníkov, ktorí pracovali pod vedením odborníkov, výtvarných pedagógov a akademických maliarov.
 
V ponuke boli nasledovné aktivity: korálkovanie, dekupáž na sklo, plátno a kameň, maľba na sklo, modelovanie z hliny a práca na hrnčiarskom kruhu, práca s papierom, s textilom, kresba, maľba na papier, maľba na hodváb dvomi technikami a novinkou tohto ročníka bola enkauistika. Maľovali farebnými voskami a špeciálnou žehličkou. Vznikali nesmierne krásne obrazy. Z odborníkov to boli: maliarka LU Máziková, Mgr. art. Ozsvald Anna, keramikár Peter Cseh, Mgr. art. Fábik Erzsébet, Mgr. Bottová Mária, Mgr. Krascsenits Dániel, výtvarní pedagógovia a ergoterapeuti Szalayová Iveta, Bc. Csémi Andrea, Szásziová Viera, Alžbeta Fodorová, Mgr. Boros Gabriella a Erika Sinová. Jednotlivé stretnutia prebiehali od konca septembra až do vernisáže v Gallery Nova, v MsKS Veľký Meder a v stredisku Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede. Účastníci podujatí a to bez rozdielu či „sa“ učili, alebo učili ostatných, zažili spolu nezabudnuteľné chvíle radosti, lebo tvorba – hoc aká, je taká: potešujúca, upokojujúca a veselá. Aj keď výstupmi spoločného úsilia sú malé umelecké diela, asi najväčšou hodnotou sú práve tieto pekné vzťahy, ktoré stále fungujú a sú životaschopné. Hudobným vstupom v programe vernisáže prispel talentovaný huslista ZUŠ v Dunajskej Strede Zsolt Horváth veselou skladbou od J.S. Bacha pod vedením Zuzany Ráczovej. Vernisáže sa zúčastnili aj zástupcovia verejného života okresu – prednosta OÚ Ing. Juraj Morvay a Ing. Tibor Juhos, vedúci pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá účastníkom venovala zaujímavé prezentačné darčeky. Program sa však výstavou nekončí. Začiatkom adventu sa otvára v priestoroch hypermarketu už tradičný stánok, kde budú klienti domovov sociálnych ústavov, členovia ZPMP a žiaci Spojenej špeciálnej školy z Okoča ponúkať svoje vlastne výrobky verejnosti.
 
Organizátorom podujatia, pod vedením metodičky Mgr. Ingrid Molnár   je Žitnoostrovské osvetové stredisko /TTSK/ s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, v programe pre kultúru znevýhodnených skupín. Výstavu umeleckých diel si v Gallery Nova môžete bezplatne prezrieť do konca novembra. Oplatí sa prísť.
 
Veľmi ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli na zlepšenie podujatia
 
Pekáreň MINIPEK - Veľký Meder -
 
Pavel Šťastný
 
Gergely Kovács
 
MINIT, s.r.o.
 
Za výnimočnú spoluprácu ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku vo Veľkom Mederi, pánovi riaditeľovi Ladislavovi Gútaymu
 
Foto: ŽOS – jAs