V Gallery Nova - radosť, láska a vďačnosť

Kreatív klub, workshopy a tvorivé dielne
12.11.2019

V Gallery Nova - radosť, láska a vďačnosť

VII. ročník cyklických tvorivých dielní: S dobrou nádejou

V  Gallery Nova dňa 6. XI. 2019 sa uskutočnila vernisáž  výstavy pod názvom  S dobrou nádejou, ktorou  pokračoval už  siedmy  ročník  cyklického programu venovaného ľuďom  žijúcim so zdravotným znevýhodnením. Podstatou snahy Žitnoostrovského osvetového strediska /TTSK/  je vytvárať a ponúkať talentovaným ľuďom z Domovov sociálnych starostlivosti celého okresu, zdravotne hendikepovaným žijúcim v rodinách a žiakom Spojených  špeciálnych  škôl , ako aj členov ZPMP  umelecké činnosti a bohaté možnosti tvorivosti.  V cyklických stretnutiach  sa v projekte vystriedalo  takmer 90 účastníkov, ktorí pracovali pod vedením odborníkov, výtvarných pedagógov a akademických maliarov.

V ponuke boli nasledovné aktivity: korálkovanie, dekupáž, maľba   na sklo, plátno,  papier a hodváb dvomi technikami,  modelovanie z hliny a práca na hrnčiarskom kruhu, práca  s papierom, s textilom, kresba,  enkauistika. Aj tento rok sa organizátorom podarilo zabezpečiť novinku, a to plstenie. Tradičné remeslo, pri vznikali zaujímavé predmety dennej potreby. Charakteristikou týchto stretnutí je fakt, že účastníci podujatí a to bez rozdielu či „sa“ učili, alebo učili ostatných, zažívajú  spolu nezabudnuteľné chvíle radosti. Pretože výtvarná  tvorba je taká: potešujúca, upokojujúca a veselá. Výstupmi spoločného úsilia sú malé umelecké diela, ale najväčšou hodnotou sú práve tieto pekné vzťahy, ktoré stále fungujú a sú životaschopné.

 

 K samotnej vernisáži treba ešte uviesť, že galéria Žitnoostrovského osvetového strediska je naplnená nielen nevšednými umeleckými dielami, ale v deň slávnosti to bola predovšetkým radosť, vďačnosť a láska, ktorú organizátori od účastníkov dostali. Dnes to je nedostatkový „artikel“.

Vzácnym hosťom vernisáže bol viceprimátor mesta Dunajská Streda pán Attila Karaffa. Slávnostným príhovor predniesli – výtvarný pedagóg Mgr. Dániel Krastenits  a Jana Svetlovská, riaditeľka ŽOS.   Umeleckým vstupom v programe vernisáže prispeli talentovaní – Roman Danihel z DSS Horný Bar, ktorý spieval slovenské a rómske piesne a umeleckým slovom prispel Balázs Petőcz zo združenia ZPMP, ktorý  je už osvedčeným recitátorom ba dokonca i úspešným divadelníkom.

 

Program sa však výstavou nekončí. Začiatkom adventu sa otvára v priestoroch hypermarketu MAX už tradičný stánok, kde budú klienti domovov sociálnych ústavov, členovia ZPMP a žiaci Spojenej špeciálnej školy z Okoča ponúkať svoje vlastne výrobky verejnosti. Je to jedinečná príležitosť zviditeľniť talenty týchto ľudí, možnosť vzájomnej komunikácie na verejnosti a samozrejme, aj získanie  mimoriadnych skúseností v sebaobsluhe.

 

Organizátorom podujatia, pod vedením metodičky  Bc. Eriky Sínovej a  Mgr. Ingrid  Láng   je Žitnoostrovské osvetové stredisko /TTSK/ s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, v programe pre kultúru znevýhodnených skupín. Veľmi ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli na zlepšenie podujatia hlavne pekárňam MINIT a EGRI, ktoré nám poskytli občerstvenie pre účastníkov.

-sve-

Foto:  ŽOS

Obrázky