V Gallery Nova:

Gallery Nova
17.10.2022

V Gallery Nova:

Salón umeleckej fotografie maďarských fotografov
Gallery Nova je už dlhoročným stabilným miestom, kde sa putovná výstava
z medzinárodnej súťaže Salónu umeleckej fotografie maďarských autorov
každoročne predstaví verejnosti na Žitnom ostrove. Ide o víťazné práce
súťaže, organizuje Svetové združenie maď.fotografov, ktoré zastrešuje
umelcov, z krajín kde žijú Maďari mimo svojej materskej krajiny. Nie sú to
profesionáli so zvučnými titulmi, ale ich práca je vysoko profesionálna.
Dňa 5. októbra 2022 sa v slnečnom jesennom podvečere uskutočnila vernisáž
XXII. ročníka spomínanej súťaže. Úvod a záver programu patrili hudbe. Dve
talentované hudobníčky, poslucháčky Základnej umeleckej školy nášho mesta.
Sestry Kinga a Antónia Melicherové skladbami majstrov hrou na gitare
a husliach povzniesli slávnostnú atmosféru.
Jana Svetlovská, riaditeľka ŽOS privítala prítomných a hostí - TIVADARA
NAGYA, z Komárna, podpredsedu spomínaného združenia, účastníkov
a víťazov súťaže, ako aj riaditeľku ZUŠ, medzinárodne uznávanú speváčku
PaedDr. Kollár Katalin, DiS.art. a všetkých prítomných.
Ako uviedol vo svojom príhovore T. Nagy, do XXII. ročníka súťaže, ktorá
prebiehala v štyroch kategóriách, sa prihlásilo 147 autorov so 7 štátov s 1617
fotografiami z ktorých pre ocenenia a výstavu porota vybrala 320. Premiéra
výstavy a vyhlásenia výsledkov prebiehajú každoročne v Budapešti a potom sa
výstavy v obmedzených počtoch rozbehne po mestách Maďarska a susedných
štátov. Medzi víťazmi z nášho okresu je TAMÁS BÁTKY z Gabčíkova.
V rámci programu bol Zlatou medailou ocenený, nám známy SEDLIAK PÁL
z Martoviec a Tibor Varga z Pribety , Toldi Zorán z Nových Zámkov
a z Nesvád a Holop František ktorí si osobne prevzali u nás aj ocenenie. PO
prvý raz bolo až päť ocenených autorov zo Slovenska.
Súťaž mala päť kategórií : A. všeobecná, B. 200. výročie Sándora Petőfiho, C.
Čo znamená byť Maďarom?, D. Príroda – krajina Karpatskej kotliny a E.
Fotografie tvorené historickými archaickými postupmi. Súčasťou ocenenia je aj
výpravný katalóg.
Expozícia silne oslovuje a vypovedá síce bez slov - obrazom. Je to kolektívna
výstava a každá fotka je vlastne obrazom. Máme tu zátišia, portréty starých ľudí,
prírodu, krajinky a teraz aj „elegantné“ akty.
Svetovému združeniu maď.fotografov treba len blahoželať, že v súčasnej
náročnej dobe si uchovali tradíciu, záujem a hodnotný výsledný efekt.
Túto skutočne veľmi pôsobivú výstavu si môžete v Gallery Nova na ul.
B.Kondého bezplatne pozrieť do 23. októbra 2022.
Podujatie viedla odborná metodička Žitnoostrovského osvetového strediska
/TTSK/ PhDr. Dagmar Madarásová.
Za podporu podujatia ďakujeme firme MINIT s.r.o.
jana svetlovská

Videá

Embedded thumbnail for V Gallery Nova:

Obrázky