Umelecké tvorivé dielne vo Veľkom Mederi

Pozvánka - plagát
15.10.2019

Umelecké tvorivé dielne vo Veľkom Mederi

Trnavský samosprávny kraj a Žitnoostrovské osvetové stredisko srdečne Vás pozývajú

na VII. Umelecké tvorivé dielne – stretnutie nadaných ľudí s mentálnym postihnutím so skúsenými výtvarníkmi.

Obrázky