Uctili sme si obete

Výročie Slovenského národného povstania
28.08.2023

Uctili sme si obete

79. výročie Slovenského národného povstania

Dňa 28. augusta 2023 sa v Dunajskej Strede pri Pomníku obetiam fašizmu uskutočnila pietna slávnosť pri príležitosti 79. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. Medzi účastnými boli hostia Ladislav Gútay – predseda komisie MsZ pre vzdelanie a kultúru v Dunajskej Strede, Ivan Nagy, poslanec MsZ mesta Dunajská Streda, riaditeľ Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Streda,  Michal Deraj, prednosta Okresného úradu Dunajská Streda, Vlasta Kasalová, podpredsedníčka Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, Štefan Lesný tajomník ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Tibor Író, riaditeľ Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny, riaditeľka Sociálnej poisťovne Erika Nemčeková, Helena Laczová, riaditeľka Žitnoostrovskej knižnice, riaditelia štátnych a verejnoprávnych  inštitúcií a škôl v meste a občania Dunajskej Stredy, Monika Benkovská – riaditeľka Domu Matice slovenskej v Dunajskej Strede, zástupkyňa Základnej školy na ulici Smetanov háj.

Kultúrny program sa niesol v duchu poézie. Študentka Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede, Veronika Kelemenová, recitáciou  básne Františka Bábela – Partizánska jeseň, spríjemnila pietnu slávnosť. Študentku pripravila pedagogička Dana Balážiová. So svojim slávnostným príhovorom pred prítomných predstúpil Michal Deraj, prednosta Okresného úradu Dunajská Streda a Vlasta Kasalová, podpredsedníčka Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante. Nasledovným programom pietnej slávnosti bolo za znenia smútočnej hudby pokladanie vencov a kytíc k Pomníku obetiam fašizmu v Dunajskej Strede, ktorého sa okrem hostí zúčastnili aj riaditelia škôl, štátnych a verejnoprávnych organizácií mesta. Veľmi si vážime účasť žiakov zo Základnej školy na Jilemnického ulici (vďaka pani učiteľkám Erike Zsigmundovej a Rozálii Vӧrӧsovej) a Základnej školy na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede.

V závere Osláv 79. výročia Slovenského národného povstania odznela hymnická pieseň - Kto za pravdu horí. Organizačne podujatie pripravilo Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ v spolupráci so ZO SZPB v Dunajskej Strede, Mestom Dunajská Streda, Domom Matice slovenskej v Dunajskej Strede a MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede. Metodicky podujatie pripravila odborná metodička ŽOS Erika Sinová.

Mgr. E. Sinová

Foto: Bc. Á. Derzsi

 

Obrázky