Svetový deň Zeme

19.04.2023

Svetový deň Zeme

XV. ročník okresnej oslavy

Dátum: 25. apríl 2023 utorok o 9.00

Spojená škola v Okoči

Obrázky