Svetový deň Zeme

Svetový deň Zeme
21.04.2022

Svetový deň Zeme

Trnavský samosprávny kraj

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Obecný úrad Okoč

a Spojená špeciálna škola v Okoči

 

Vás pozývajú na XIV. ročník okresnej oslavy

 

SVETOVÉHO DŇA ZEME

Život včeličiek

Vták roka 2022 -  Dudok chochlatý

 

ktorá sa uskutoční v pondelok 25. apríla 2022 od 9.00 hod.

v Spojenej škole v Okoči

 

Srdečne Vás očakávame!

 

Podujatie sa uskutoční pod záštitou

poslanca Trnavského samosprávneho kraja,

starostu obce Okoč Ing. Ladislava Poláka.

 

Obrázky