Svetový deň vody

Svetový deň vody
05.04.2022

Svetový deň vody

Voda je pre nás ešte stále bežnou, každodennou a samozrejmou súčasťou života a nad jej nenahraditeľnosťou a jedinečnosťou sa zväčša ani nezamýšľame. Valné zhromaždenie OSN určilo 22. marec za Svetový deň vody.  Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) už pravidelne každý rok pripravuje podujatie, ktorého cieľom je zamerať pozornosť na ochranu pitnej vody, jej vzácnych zdrojov v našom regióne. Dňa 24. marca 2022 sme sa stretli v klubovni ŽOS s koordinátormi environmentálnej výchovy v školách a ergoterapeutmi z ústavov sociálnej starostlivosti okresu.  Žiaľ, chorobnosť sa podpísala na účasti, pretože presná polovica účastníkov sa napokon pre chorobu odhlásila. To však nič nemení na dôležitostí zaujímavých informácií, ktoré tu odzneli priam v rodinnej atmosfére.

Cieľom metodického dňa XII. Svetový deň vody bolo pozitívne ovplyvňovať vedomie o ochrane pitnej vody a prírodného prostredia zvlášť. Voda nie je samozrejmosť je to zázrak To potvrdzujú aj mnohé vedecké výskumy, ktoré dokázali, že voda v určitých podmienkach sa chová úplne inak ako všetky ostatné materiály na Zemi.. Organizátor seminára hostil odborného lektora Ing. Gabriela Izsáka. Krajinného architekta, ochranára prírody Štátnej ochrany prírody SR - Správy CHKO Ponitria a Dunajské Luhy pracoviska v Dunajskej Strede. V úvode stretnutia riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede, Mgr. Jana Svetlovská okrem iného pripomenula, že Osveta sa už celých pätnásť rokov venuje tejto činnosti a v sledovanom období sa na podujatiach zúčastnili desiatky tisíce účastníkov z celého Žitného ostrova – z troch krajov.  Je to pravidelný zber odpadu v prírode s výzvou Odbaľme Žitný ostrov! Dnes už aj s mediálnou kampaňou na you tube, sadenie stromov, vítanie, spoznávanie a ochrana drobného vtáctva a podobne. Témou stretnutia boli „Prírodné hodnoty lužných ekosystémov“, ktoré boli prezentované aj vo filmovom spracovaní s názvom Divočina na veľtoku. Následne lektor pán Izsák poukázal na klimatické zmeny v životnom prostredí - problémy a riešenia s následnou diskusiou. V rámci programu boli ocenení prítomní účastníci projektu - XV. Studňa Európy - zachráň živú vodu za rok 2021, odovzdanie diplomov a efektívnych vecných darčekov, ktoré veľmi potešili. Väčšia časť sa však nemohla dostaviť a preto im diplomy a darčeky dodáme osobitne. Zaujímavá a vyčerpávajúca bola samotná diskusia, ktorá svedčila o tom, že o problematiku majú ľudia záujem.  

Veríme, že cieľ podujatia - prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti, angažovanosti škôl a iných kolektívov v otázkach životného prostredia sa  podarilo naplniť. Veľký záujem bol aj o pripravené metodické materiály, ktoré ponúkol pán Ing. Izsák, ale dvojjazyčne Osveta. Materiály Štátnej ochrany prírody SR - Správy CHKO Ponitria a Dunajské Luhy a metodické materiály z edičnej činnosti Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede (Vzduch nie je odpad I., Vzduch nie je odpad II., Odbaľme Žitný ostrov I. a Odbaľme Žitný ostrov II).

Podujatie bolo realizované z prostriedkov rozpočtu ŽOS a vedúcou podujatia bola odborná metodička Mgr. Erika Sinová.

Titulná fotka: Pixabay

 

Obrázky