Svetový deň včiel

Studňa Európy – zachráň živú vodu
20.05.2021

Svetový deň včiel

Dnes 20. V.  je Svetový deň včiel.

Je taká móda, že každý deň je nejaký svetový. Dokonca aj choroby majú svoj deň d.

Keby sme žili v mravnosti a pokore, svetové dni Zeme, Vody, Lesov a Stromov, ale ani včiel nepotrebujeme.

Je svetový deň stromov a veselo sa píli a rúbe.

Je svetový deň včiel, ktoré sa práve na svoje sviatok otravujú na chémii v repke olejnej...

A tak ďalej.

Včela je život, včela je zdravie.

Prečítajte si koľko roboty stojí jedna lyžička medu.

Celý včelí život.

Nielen roboty, jeden celý v č e l í    život!

 

Ďakujeme milé včielky !!!

 

Text: Jana Svetlovská

Titulná fotka, fotka: pixabay, internet

Obrázky