Súťaž hudobného folklóru detí vo Veľkom Mederi

Zlatá brána
19.03.2024

Súťaž hudobného folklóru detí vo Veľkom Mederi

XI. Zlatá brána 2024

 

Regionálna postupová súťaž Zlatá brána, ktorá je vyhlásená pre detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólistov a inštrumentalistov a spevákov sa uskutočnila už po jedenástykrát dňa 14. marca 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku Mateja Korvína vo Veľkom Mederi. Vyhlasovateľom a odborným garantom tejto postupovej súťaže, ktorá je organizovaná každý párny rok je Národné osvetové stredisko v Bratislave. Do regionálneho kola, ktoré v okrese Dunajská Streda organizuje Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede (zriaď. TTSK)  prihlásilo takmer šesťdesiat účastníkov. Na začiatku podujatia súťažiacich a početné publikum privítala riaditeľka ŽOS Mgr. Jana Svetlovská a primátor mesta Veľký Meder Mgr. Marián Soóky.

            Medzi účinkujúcimi zo základných a umeleckých škôl nášho okresu v troch kategóriách sa predstavili dve spevácke skupiny, štyri ľudové hudby a desať sólistov spevákov. Všetkých súťažiacich hodnotila odborná porota pod vedením prof. PaedDr. Bernard GARAJ, CSc. pedagóga na Katedre etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Členmi poroty boli Mgr. Éva Korpás pedagogička folkloristka, speváčka a Mgr. Samuel SMETANA hudobník z Bratislavy. V kategórii Detské ľudové hudby sa predstavili citaristky Detský citarový súbor Igricek zo Základnej školy Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Mederi a tri citarové súbory z Topoľníkov: Kislámpás, Lámpácska a Lámpás JUNIOR. Spevácka skupina Veselé dievčence pri Základnej umeleckej škole Štefana Németha-Šamorínskeho v Šamoríne a Detská spevácka skupina Igricek z Veľkého Medera súťažili v kategórií Spevácke skupiny. Pomerne početne zastúpená bola kategória Sólistov spevákov: Karmen Haris žiačka Základnej školy s VJM v Jahodnej, István Gyurcsó žiak Základnej školy s VJM v Dolnom Štále, Marcell Molnár žiak Základnej školy Bélu Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi, Ladislav Fucsek, Sára Csonka, Máté Szerda, Jázmin Hanna Szigeti Jázmin Bott zo Základnej školy Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede, Lucie Tvoríková a Vanda Grunzová študentky ZUŠ Š. Németh - Šamorínskeho v Šamoríne.  Za úspechmi mladých folkloristov z Veľkého Medera stojí pani učiteľka Mgr. Eva Varga. Deti zo Šamorína pripravila Bc. Ivana Gaálová, z Jahodnej Mgr. Erika Boros Volner a z Dunajskej Stredy Mgr. Andrea Bernáth a z Dolného Štálu Mgr. Melinda Iván. Nadaných citaristov z Topoľníkov pripravili Katalin a Lajos Házi. Na regionálnom kole postupovej súťaži hudobného folklóru XI. Zlatá brána 2024 Zlaté pásmo s postupom získali Detský citarový súbor Lámpácska, Detská spevácka skupina Igricek a speváčka Karmen Haris. Zlaté pásmo s návrhom na postup získala Lucie Tvoríková. Do Zlatého pásma bez postupu boli zaradené tieto súbory: Detský citarový súbor Kislámpás  a Detský citarový súbor Igricek a Detská spevácka skupina Veselé dievčence, z kategórie Sólistov spevákov Vanda Grunzová, Ladislav Fucsek a Marcell Molnár. Strieborné pásmo získali Jázmin Hanna Szigeti, Máté Szerda a Sára Csonka. Speváčka Jázmin Bott a Detský citarový súbor Lámpás JUNIOR získal Bronzové pásmo. Všetci súťažiaci získali diplom a hodnotné vecné ceny z dielne keramikárky Pirosky Krascsenitsovej. Záver podujatia patril rozborovému semináru, počas ktorého si vedúci a zástupcovia súťažiacich detí vypočuli od odbornej poroty rady a odporúčania. Víťazi regionálnej súťaže postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 v Kultúrnom dome v Senici. Podujatie dvojjazyčne moderovali Nikolett Bors a Réka Csiba študentky Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi.

            Organizátorom podujatia bolo Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Vyhlasovateľom a odborným garantom celoslovenskej postupovej súťaže detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka bolo Národné osvetové centrum v Bratislave.

Metodicky podujatie viedla a text: Mgr. Ingrid Láng

Foto: Bc. Áron Derzsi

 

Obrázky