Studňa Európy – zachráň živú vodu! Bociany

Studňa Európy – zachráň živú vodu
23.04.2020

Studňa Európy – zachráň živú vodu! Bociany

Bocian letí, nesie deti!

 

Predstavovať vám nohatého vtáka z dlhým červeným zobákom určite nemusíme. Veď nakoniec koho nepriniesol bocian ???

Ale viete o tom, že bocian biely je na Slovensku zaradený medzi chránené druhy európskeho významu? Dokonca v príslušnej vyhláške je aj stanovená jeho cena v eurách, lenže bolo by mylné spoliehať sa na túto sumu. Každý živočích, a bocian zvlášť je neoceniteľný ...

Starí rodičia hovorili, že ak si bocian na komíne či na blízkom stĺpe urobí hniezdo, obyvateľom to prinesie šťastie. A preto bolo samozrejmé, že bociany v našich dedinách boli prirodzene chránené. A šťastlivci, ktorí :mali svojho“ bociana vedeli (/a aj dnes vedia/ , že bocianí pár je svojmu hniezdu verný po celý život. A to napriek tomu, že ide o vtáka sťahovavého. Oficiálne zdroje uvádzajú, že v súčasnosti na našej krásnej planéte žije cca 160 000 bocianích párov, z toho na Slovensku sa odhaduje necelé 1% čo je cca 1350 párov. Tento rok jedna z našich úloh sa týkala práve počítania bocianích hniezd na Žitnom ostrove, žiaľ, do uzávierky tohto zborníka sa nám nepodarilo sústrediť potrebné informácie, ale na budúce sa nám to dúfajme – jedine vďaka našim účastníkom - podarí.

Bociany k nám prilietajú skoro na jar, záleží od aktuálnej klimatickej situácie. Zimujú – verili by ste tomu? - v Južnej Afrike. Odborníci uvádzajú, že bocian biely je denným cestovateľom, väčšiu časť svojho dlhého letu prekoná plachtením s využitím stúpavých teplých vzdušných prúdov nad pevninou. Väčšina našich bocianov letí do Afriky juhovýchodne cez Turecko. Cestou do svojho cieľa využívajú trávnaté oblasti s využitím vodných plôch. Na svojej transkontinentálnej ceste bez použitia drahého leteckého benzínu s nulovým ekologickým zaťažením preletia denne 300 až 400 km!

A teraz pozor – partneri z jedného páru neletia spolu a do hniezda sa prvý vracia samček. Súrodenci z jednej rodiny letia na jeseň spolu... Mladé samčeky majú vzťah ku svojmu rodisku a tak si vytvárajú nové hniezdo bližšie k tomu, kde sa vyliahli. Ale môže to byť aj 100km vzdialenosť. Stavba nového hniezda trvá asi desať dní, je využívané mnoho rokov a každoročne upravované. Priemer hniezda má cca 80 až 90 cm a výška podľa možností môže byť 30 až 40 cm. Najčastejšie sa vyliahnu 2 až 4 mláďatá, ale môže ich byť výnimočne aj 6.

Čo najviac ohrozuje tohto výnimočného živočícha? No predsa človek a civilizácia! Je to elektrické vedenie, chemické prostriedky v poľnohospodárstve či v záhrade, nevhodné materiály v prírode – hlavne plasty, ťažko uveriť, ale stáva sa aj odstrel, doprava, zlo ľudí, ktorým vadia prejavy bocianov.

Čím vieme bocianom pomôcť? Jednoducho prijať ich srdcom, venovať im prirodzenú láskavú pozornosť, neškodiť im, neničiť hniezda, obmedziť pesticídy, pomáhať pri údržbe hniezda – odľahčovanie starších hniezd, osveta medzi ľuďmi a ovplyvňovanie pozitívnej verejnej mienky.

 

Na Slovensku, ale aj v celej Európe sa v posledných rokoch registroval nízky prírastok obyvateľstva, kto vie prečo? Možno by nám na túto otázku niečo povedali aj bociany, stačí len načúvať...

jana svetlovská

Foto: Á. Derzsi

Obrázky