STUDŇA EURÓPY - zachráň živú vodu

Studňa Európy – zachráň živú vodu
21.04.2021

STUDŇA EURÓPY - zachráň živú vodu

STUDŇA EURÓPY - zachráň živú vodu 
cyklický environmentálny projekt
Žitnoostrovského osvetového
strediska v Dunajskej Strede

Vyberáme pre Vás inšpirujúce environmentálne aktivity
škôl a organizácií okresu Dunajská Streda,
zozbierané v zborníku, aktivít z minulého školského roka,
 XIII. Studňa Európy - zachráň živú vodu!
Zborník je dvojjazyčný v slovenskom  a maďarskom jazyku.

Prezentáciu vytvorila: Bc. Erika Sinová

Hudba: Hope (2015) - Royalty-Free Music by https://audiohub.com

Titulná foto: pixabay

Videá

Embedded thumbnail for STUDŇA EURÓPY - zachráň živú vodu
Embedded thumbnail for STUDŇA EURÓPY - zachráň živú vodu