Stretnutie členov Fotoklubu Ister

25.06.2020

Stretnutie členov Fotoklubu Ister

Hoci to s počasím v pondelok 22. júna 2020 vyzeralo všalijako, na sklonku dňa sa umúdrilo a členovia Fotoklubu Ister sa mohli s pôžitkom oddávať foteniu dunajskostredskej podvečernej atmosféry.

Slnko prialo fotografom, aj našej nálade.

Autor fotografií: Ervin Barczi

Obrázky