Staré remeslá na Osvete

Kreatív klub, workshopy a tvorivé dielne
11.11.2019

Staré remeslá na Osvete

Dňa 23. októbra 2019, v rámci Týždňa celoživotného učenia dospelých, zorganizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) tvorivú dielňu pod názvom Kreatívne na Osvete – Plstenie.  Plstenie je starodávna textilná technika a jej vznik sa spája so začiatkami chovu oviec. Pavučinkové dlhé vlákna ovčej vlny sa pod vplyvom pôsobenia vody a pohybu, prípadne ihly na plstenie, prichytia k sebe a vznikne pevná, silná látka s dobrými izolačnými vlastnosťami. Zúčastnili sa pedagógovia škôl, vychovávatelia v DSS okresu Dunajská Streda a sociálne pracovníčky Zariadenia pre seniorov nášho okresného mesta. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku so sídlom v Bratislave, prostredníctvom AKOI so sídlom v Bratislave a taktiež z finančných prostriedkov ŽOS. V úvode lektorka tvorivej dielne – Bc. Mária Varga priblížila prostredníctvom svojej prezentácie praktické využitie ovčej vlny na plstenie. Neuverili by ste akým tvorivým duchom disponovali účastníčky tvorivej dielne.  V praktickej časti sme si tvorivou technikou mokrého plstenia zhotovili krásne zvončeky a v druhej časti sme technikou suchého plstenia vyhotovili veselé lienky. Predpokladáme, že projekt prispel prostredníctvom výroby nevšedných predmetov k rozvoju tvorivosti, prehĺbeniu poznatkov, uspokojeniu záujmov, zlepšeniu sociálnych väzieb účastníkov jednotlivých škôl, Domovov sociálnej starostlivosti a Zariadení pre seniorov.  Kombináciou fantázie, kreativity a jednoduchosti tvorivá dielňa účastníkov inšpirovala k zhotoveniu nielen dekoratívnych, ale aj krásnych ručne zhotovených predmetov s možnosťou niekoho obdarovať, rozvíjala manuálne činnosti, jemnú motoriku a tvorivosť. Účastníci si vyskúšali prácu s netradičným materiálom a spolu vytvorili úžasnú priateľskú atmosféru.  V závere organizátorka, metodička podujatia Bc. Erika Sinová, poďakovala prítomným za ich účasť a povzbudila ich k ďalšej teoretickej a praktickej tvorivej činnosti a prezentovaniu plstenia medzi ich žiakmi, študentmi či klientmi s možnosťou napomôcť im premeniť nespradené vlnené vlákna na krásny výrobok.

-sinová-

preklad: I. Láng

-foto ŽOS-

Obrázky