Stánok dobrej nádeje

Pozvánka
02.12.2019

Stánok dobrej nádeje

Aj tento rok Vás všetkých pozývame do STÁNKU DOBREJ NÁDEJE.

Ide o prezentačný stánok, kde si môžete za symbolickú sumu kúpiť pekný adventný či vianočný darček. Podporíte tak našich priateľov z domovov sociálnej starostlivosti celého okresu, zo špeciálnych škôl a taktiež z klubu Združenia na pomoc mentálne postihnutým.

Je to pokračovanie našich tvorivých dielní, ktoré sme v hojnom počte absolvovali v októbri a v novembri sme mali v GALLERY NOVA krásnu výstavu.

Už  XIII. ročník Stánku dobrej nádeje svedčí o tom, že sme spoločne vybudovali hodnotnú tradíciu, ktorá inšpirovala v našom kraji aj ďalších, pretože takéto predajné trhy sa realizujú až aj na iných miestach.

Metodičkami tohto podujatia a projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z fondu  pre Kultúru znevýhodnených skupín.

sú Bc. Erika Sínová a Mgr. Ingrid Láng.

Ďakujeme Galérii TESCO za nezištné poskytnutie hostiteľských priestorov.

 

 

-titulný obrázok ilustrácia-

 

Obrázky