Sociálna prevencia

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
13.01.2020
15.01.2020
21.01.2020
23.01.2020

Sociálna prevencia

Prevencia drogových závislostí, kriminality, bezpečnosť v cestnej premávke.

13., 15., 21., 23. 01. 2020 o 08:50 hodín. Základná škola Smetanov háj, Dunajská Streda