Slovenské národné povstanie

Výročie Slovenského národného povstania
28.08.2019

Slovenské národné povstanie

Úcta k hrdinom

Slovenského národného povstania

 

 

V tomto roku si pripomíname už 75 rokov od vypuknutia otvoreného odboja proti fašizmu - Slovenského národného povstania. Je to mimoriadna a dodnes nedocenená udalosť našej histórie, lebo malý národ v srdci Európy povstal proti veľkému fašistickému Nemecku, ktoré malo aj veľmi silných spojencov. Treba uviesť, že aj Slovensko vstúpilo do diania II. svetovej vojny, ako partner Nemecka, vzhľadom na predchádzajúcu Mníchovskú zradu spojencov.

Dňa 28. augusta 2019 sa v Dunajskej Strede pri Pomníku obetiam fašizmu uskutočnila pietna slávnosť na počesť toho jubilejného výročia.  

Podujatia sa zúčastnili hostia – Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske otázky, Attila Karafa, viceprimátor mesta Dunajská Streda, Juraj Morvay, prednosta Okresného úradu a Libuša Klučková, predsedníčka Okresného zväzu protifašistických bojovníkov a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Dun. Strede. Slávnosť prebiehala už podľa nového protokolu, ktoré vydalo Ministerstvo zahr. vecí. Po privítaní hostí nasledoval akt kladenia vencov, zaznela štátna hymna a k slovu sa prihlásili hostia. Pán Ábel Ravasz, veľmi aktuálne reagoval na súčasné nálady a spochybňovanie týchto bojov. Zdôraznil potrebu zviditeľňovať tieto udalosti a hrdinov hlavne medzi mladými ľuďmi, ktorí žiaľ niekedy nemajú ani základné informácie o tom, čo sa u nás dialo počas II. sv. vojny a počas Povstania. Na ich častú otázku – tak čo sa to stalo? – ukazuje práve Dunajskostredčanom gestom na Pomník obetiam na námestí: „Toto sa stalo!“  Toto, kusy ľudských tiel v hromadných hroboch,  to nie je fikcia, to bola skutočnosť. A žiaľ i dnes sa nájdu názory, ktoré takéto besnenie schvaľujú.“ „Žijeme desaťročia v mieri a nevážime si ho,“ pripomenula  vo svojom príhovore Libuša Klučková. „Dnes na Slovensku žije už veľmi málo účastníkov Povstania či vojny. A tak, ako sa vytrácajú spomedzi nás, akoby sa vytrácala aj pamäť. A to nesmieme dopustiť.“ V programe vystúpila aj Jana Svetlovská, ktorá vyjadrila úprimnú vďaku všetkým učiteľom, prítomným na pietnej slávnosti a hlavne učiteľkám ZŠ na Jilemnického ulici pani R. Vӧrӧsovej a E. Zsigmundovej, ktorým sa podarilo osloviť žiakov školy. Prišli v hojnom počte a k vencom úcty a vďaky položili červené karafiáty. Pôsobivým umeleckým slovom podujatie zvýraznila študentka Gymnázia L. Dúbravu Veronika Kelemová recitáciou Partizánskej piesne. Pripravila ju Mgr. Danka Balážiová. Ďakujeme VERONIKA!!! Zlatým klincom programu bol hudobník a multiinštrumentalista Rastislav Šimkovič, ktorý k nám pricestoval z Devínskej Novej Vsi. V krásnom kokavskom kroji zaspieval slovenské ľudové piesne a zahral na fujare a píšťalke dvojačke a koncovke. Bol to nesmierne dojímavý a silnú kultúrny zážitok. Veľká vďaka, pán Šimkovič! Ešte treba spomenúť, že slávnosť sprevádzala účasť vojakov z Vojenskej posádky zo Serede, ktorí tiež prispeli k zvýšeniu celkovej úrovne podujatie. Aj im patrí vďaka organizátorov, hlavne v tej horúčave, ktorá opanovala mesto.

Podujatie pripravilo Žitnoostrovské osvetové stredisko v réžii Bc. Eriky Sínovej a v spolupráci s miestnou organizáciou Protifašistických bojovníkov, s MsÚ Dunajská Streda, OÚ D. Streda a Domom Matice slovenskej.

Slovenské národné povstanie s účasťou aj mnohých iných národnosti, bolo jasné odmietnutie fašizmu v čase, keď ešte nebolo jasné, ako sa udalosti na fronte budú vyvíjať. Bolo to odvážne a krvou vykúpené odmietnutie Hitlera a jeho prisluhovačov.

Videá

Embedded thumbnail for Slovenské národné povstanie

Obrázky